Χρήση του εφέ Ισοσταθμιστή

Οι συνδέσεις GarageBand περιλαμβάνουν ένα εφέ ισοσταθμιστή που είναι πολύ χρήσιμο για τη βελτιστοποίηση του ήχου των καναλιών και των έργων σας. Το εφέ Ισοσταθμιστή περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Οκτώ ανεξάρτητες ζώνες Ισοσταθμιστή που ταξινομούνται από τη χαμηλή (μπάσα) στην υψηλή (πρίμα)

 • Προεπιλογές βελτιστοποιημένες για διάφορες χρήσεις και για συγκεκριμένα όργανα

 • Ένας αναλυτής που σάς επιτρέπει να βλέπετε τις συχνότητες του καναλιού καθώς αυτό αναπαράγεται, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε ποιες συχνότητες θα ενισχύσετε ή θα αποκόψετε

Εμφάνιση του εφέ Ισοσταθμιστή

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Smart Control Κουμπί Smart Control στη γραμμή ελέγχου για να ανοίξετε το τμήμα Smart Control.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Ισοσταθμιστή στη γραμμή μενού των Smart Control.

  Αν η σύνδεση δεν περιλαμβάνει ήδη μια προσθήκη EQ, προστίθεται μία μετά την τελευταία προσθήκη στη σύνδεση.

  Εικόνα. Ισοσταθμιστής Smart Control

Ο Ισοσταθμιστής εμφανίζεται στο τμήμα Smart Control. Στο κέντρο βρίσκεται η γραφική απεικόνιση Ισοσταθμιστή. Στο πάνω μέρος υπάρχουν σύμβολα που ταυτοποιούν κάθε ζώνη Ισοσταθμιστή. Στο κάτω μέρος βρίσκεται το κουμπί Αναλυτή και οι αριθμητικές απεικονίσεις Συχνότητας (Συχν.), Ενίσχυσης/Καμπύλης και Q (εύρος) για την επιλεγμένη ζώνη Ισοσταθμιστή.

Σημείωση: Σε μια σύνδεση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα εφέ ισοσταθμιστή, είτε προσθέτοντας έναν άλλο ισοσταθμιστή είτε αλλάζοντας μια υπάρχουσα προσθήκη εφέ σε ισοσταθμιστή. Όταν μια σύνδεση έχει περισσότερους από έναν ισοσταθμιστές, μόνο ο πρώτος (στο υψηλότερο επίπεδο) θα εμφανίζεται στο τμήμα «Ισοσταθμιστής Smart Control» όταν πατάτε στο κουμπί «Ισοσταθμιστής». Μπορείτε να ανοίξετε τους άλλους ισοσταθμιστές σε ένα ξεχωριστό παράθυρο προσθήκης.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων Ισοσταθμιστή

 • Για να προσαρμόσετε γραφικά μια ζώνη Ισοσταθμιστή: Κάντε κλικ σε μια ζώνη Ισοσταθμιστή για να την ενεργοποιήσετε και μετά σύρετε το σημείο ελέγχου για αυτήν τη ζώνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να χαμηλώσετε το επίπεδο για αυτήν τη ζώνη. Σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αλλάξετε τη συχνότητα για αυτήν τη ζώνη.

  Η γραφική απεικόνιση σάς εμφανίζει οπτικά τις αλλαγές σας.

 • Για να προσαρμόσετε αριθμητικά μια ζώνη Ισοσταθμιστή: Κάντε κλικ στη ζώνη Ισοσταθμιστή για να την ενεργοποιήσετε και μετά σύρετε τους αριθμούς στις ενδείξεις Συχν., Ενίσχυση/Καμπύλη ή Q προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στον αριθμό και να εισαγάγετε νέα τιμή.

 • Για να προσαρμόσετε τη συνολική ενίσχυση: Σύρετε το ρυθμιστικό Ενίσχυσης στη δεξιά πλευρά της απεικόνισης Ισοσταθμιστή.

 • Για να απενεργοποιήσετε το εφέ Ισοσταθμιστή: Κάντε κλικ στο κουμπί Επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή και μετά κάντε κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας στον επιθεωρητή Smart Control.

Χρήση προεπιλογών Ισοσταθμιστή

 • Για να επιλέξετε μια προεπιλογή: Κάντε κλικ στο κουμπί Επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή και μετά επιλέξτε μια προεπιλογή από το αναδυόμενο μενού Προεπιλογών στον επιθεωρητή Smart Control.

 • Για να αποθηκεύσετε μια προσαρμοσμένη προεπιλογή: Κάντε κλικ στο κουμπί επιθεωρητή Κουμπί επιθεωρητή, επιλέξτε «Αποθήκευση ως» από το αναδυόμενο μενού «Προεπιλογή» στον επιθεωρητή Smart Control, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προεπιλογή και μετά κάντε κλικ στην «Αποθήκευση».

Χρήση του Αναλυτή

 • Για να χρησιμοποιήσετε τον Αναλυτή: Κάνε κλικ στο κουμπί «Αναλυτής» και μετά κάντε αναπαραγωγή του έργου.

  Ενώ αναπαράγεται το έργο, η καμπύλη συχνότητας για το κανάλι εμφανίζεται στην περιοχή γραφικής απεικόνισης του παράθυρου Ισοσταθμιστή, εμφανίζοντας ποιες συχνότητες είναι πιο δυνατές ή πιο σιγανές. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ζώνες Ισοσταθμιστή στη γραφική απεικόνιση ενώ παρατηρείτε την καμπύλη συχνότητας.

  Για να απενεργοποιήσετε τον Αναλυτή: Κάντε κλικ στο κουμπί Αναλυτή ξανά.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον Αναλυτή, όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Όταν είναι ορατό το παράθυρο Ισοσταθμιστή, ο Αναλυτής χρησιμοποιεί επιπλέον ισχύ επεξεργασίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ Ισοσταθμιστή στο κύριο κανάλι για να διαμορφώσετε τον ήχο του συνολικού έργου, καθώς και μεμονωμένων καναλιών.