ข้อมูลพื้นฐาน GarageBand
วิธีการรับความช่วยเหลือ, การดาวน์โหลดเสียงและลูปเพิ่มเติม, การเลิกแก้ไขและทำการแก้ไขกลับมาใหม่ใน GarageBand, การทำงานกับแทร็ก, การทำงานกับโปรเจ็กต์, การเชื่อมต่อ, ทำความรู้จัก GarageBand, อะไรคือ GarageBand.

การบันทึกเสียงของคุณหรือเครื่องดนตรี
การใช้ตัวจูน, การเลือกและการลบเทค, การบันทึกเครื่องดนตรีซอฟต์แวร์, การบันทึกเสียง, ภาพรวม.

การใช้สื่อที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
การนำเข้าไฟล์เสียงและ MIDI, การใช้หน้าต่างเลือกสื่อ, การใช้ Apple Loop ในโปรเจ็กต์ของคุณ, ภาพรวม.

การสร้างการเรียบเรียงเพลง
การจัดเรียงขอบเขตในพื้นที่แทร็ก, การจัดชิดรายการเข้ากับตาราง, การระบุตำแหน่งรายการโดยเส้นบอกแนว, การระบุตำแหน่งรายการโดยใช้ไม้บรรทัด, ภาพรวม.

การแก้ไขขอบเขต
ตัวแก้ไข Drummer, ตัวแก้ไขสกอร์, ตัวแก้ไขเปียโนโรลล์, ตัวแก้ไขเสียง, ภาพรวม.

การมิกซ์และการเปลี่ยนระดับอัตโนมัติ
การเปลี่ยนระดับการตั้งค่ามิกซ์และลูกเล่นอัตโนมัติ, การมิกซ์คืออะไร.

การใช้ Smart Control
การเปรียบเทียบ Smart Control ที่แก้ไขแล้วกับการตั้งค่าที่บันทึกไว้, การใช้อาร์เพจจิเอเตอร์, การใช้งานแอมป์และแป้นเหยียบ, การใช้ลูกเล่น EQ, การใช้ปลั๊กอินหน่วยเสียงใน GarageBand, การเพิ่มและการแก้ไขปลั๊กอินลูกเล่น, การใช้ Transform Pad, ภาพรวม.

การเปลี่ยนแปลงไปยังโปรเจ็กต์โดยรวม
การใช้ภาพยนตร์ในโปรเจ็กต์ GarageBand, สร้างการเปลี่ยนแปลงคีย์, สร้างการเปลี่ยนแปลงความเร็วจังหวะ, การสร้างโปรเจ็กต์ด้วยเครื่องหมายการจัดเรียง, การทำงานกับแทร็กมาสเตอร์, ภาพรวม.

การเรียนฝึกหัดเล่นกีตาร์หรือเปียโน
หากบทเรียนของคุณดาวน์โหลดไม่เสร็จ, การรับบทเรียนของการเรียนฝึกหัดเล่นเพิ่มเติม, การเปิดบทเรียนในหน้าต่าง GarageBand, การจูนกีตาร์ของคุณในบทเรียน, การฝึกเล่นคอร์ดกีตาร์, การดูหัวข้ออภิธานศัพท์, การดูสัญลักษณ์ทางดนตรีแบบเต็มหน้า, การเปลี่ยนการผสมของบทเรียน, การเล่นบทเรียนให้ช้าลง, การวัดความคืบหน้าของคุณเมื่อเวลาผ่านไป.

การแชร์โปรเจ็กต์
การเขียนโปรเจ็กต์ไปยัง CD, การส่งออกเพลงไปยังดิสก์, การแชร์เพลงไปยัง SoundCloud, การแชร์เพลงโดยใช้ MailDrop, การแชร์เพลงโดยใช้ AirDrop, การแชร์ไฟล์เสียงไปยังหน้าต่างเลือกสื่อ, การบันทึกและเปิดโปรเจ็กต์ผ่าน iCloud, แชร์เพลงเป็นเสียงเรียกเข้า, การแชร์เพลงไปยัง iTunes, ภาพรวม.

การตั้งค่าและปุ่มลัดแป้นพิมพ์
ท่าทางแทร็คแพด Force Touch, คีย์ลัดแป้นพิมพ์, การตั้งค่า GarageBand.

อภิธานศัพท์