Cơ bản về GarageBand
Cách nhận trợ giúp, Tải về âm thanh và vòng lặp bổ sung, Hoàn tác và làm lại các chỉnh sửa trong GarageBand, Làm việc với rãnh, Làm việc với các dự án, Kết nối, Tổng quan về GarageBand, GarageBand là gì?.

Ghi âm lời hát của bạn hoặc nhạc cụ
Sử dụng Bộ chỉnh, Chọn và xóa các đúp, Ghi âm nhạc cụ ảo, Ghi âm thanh, Tổng quan.

Sử dụng phương tiện được ghi sẵn
Nhập tệp âm thanh và MIDI, Sử dụng Trình duyệt Phương tiện, Sử dụng Apple Loops trong dự án của bạn, Tổng quan.

Tạo sắp xếp bài hát
Sắp xếp các vùng trong khu vực Rãnh, Gắn các mục vào lưới, Định vị các mục bằng hướng dẫn căn chỉnh, Định vị các mục bằng thước, Tổng quan.

Chỉnh sửa vùng
Trình sửa Drummer, Trình sửa Tổng phổ, Trình sửa Cuộn Piano, Trình sửa Âm thanh, Tổng quan.

Hòa âm và tự động hóa
Tự động hóa cài đặt hòa âm và hiệu ứng, Hòa âm là gì?.

Sử dụng Smart Control
So sánh Smart Control được sửa với cài đặt đã lưu, Sử dụng Bộ tạo hợp âm rải, Sử dụng bộ tăng âm và pedal, Sử dụng hiệu ứng EQ, Sử dụng trình cắm Audio Units với GarageBand, Thêm và sửa trình cắm hiệu ứng, Sử dụng Bảng Biến đổi, Tổng quan.

Thực hiện thay đổi cho toàn bộ dự án
Sử dụng phim trong dự án GarageBand, Tạo thay đổi khóa, Tạo thay đổi nhịp độ, Xây dựng dự án với các dấu mốc sắp xếp, Làm việc với rãnh chính, Tổng quan.

Học cách chơi ghi-ta hoặc piano
Nếu bài học của bạn không hoàn tất tải về, Tải thêm các bài học Học cách Chơi, Mở bài học trong cửa sổ GarageBand, Chỉnh âm ghi-ta trong bài học, Thực hành các hợp âm ghi-ta, Xem chủ đề bảng thuật ngữ, Xem ký hiệu toàn trang, Thay đổi kết hợp bài học, Giảm tốc độ bài học, Đánh giá tiến trình của bạn qua thời gian.

Chia sẻ dự án
Ghi bài hát vào CD, Xuất các bài hát ra ổ đĩa, Chia sẻ Bài hát đến SoundCloud, Chia sẻ bài hát bằng MailDrop, Chia sẻ bài hát bằng AirDrop, Chia sẻ các tệp âm thanh đến Trình duyệt Phương tiện, Lưu và mở dự án qua iCloud, Chia sẻ bài hát dưới dạng nhạc chuông, Chia sẻ bài hát đến iTunes, Tổng quan.

Tùy chọn và phím tắt
Cử chỉ trên bàn di chuột Cảm ứng Mạnh, Phím tắt, Tùy chọn GarageBand.

Bảng thuật ngữ