Grunnleggende om GarageBand
Slik får du hjelp, Last ned ekstra lyder og looper, Angre endringer og utfør endringer på nytt i GarageBand, Arbeid med spor, Arbeid med prosjekter, Koble til, Oversikt over GarageBand, Hva er GarageBand?.

Spill inn stemmen din eller et musikkinstrument
Bruk stemmeren, Velg og slett opptak, Ta opp programvareinstrumenter, Ta opp lyd, Oversikt.

Bruk forhåndsinnspilte medier
Importer lyd- og MIDI-filer, Bruk Medienavigering, Bruk Apple Loops i prosjekter, Oversikt.

Lag et sangarrangement
Arranger områder i sporområdet, Lås objekter til rutenettet, Plasser objekter ved hjelp av hjelpelinjer, Plasser objekter ved hjelp av linjalen, Oversikt.

Rediger områder
Drummer-redigerer, Noteredigerer, Pianorullredigerer, Lydredigering, Oversikt.

Miks og automatiser
Automatiser miks- og effektinnstillinger, Hva er miksing?.

Bruk Smart Controls
Sammenlign en redigert Smart Controls med de arkiverte innstillingene, Bruk arpeggiatoren, Bruk forsterkere og pedaler, Bruk EQ-effekten, Bruk Audio Units-programtillegg med GarageBand, Legg til og rediger effektprogramtillegg, Bruk Transform Pad, Oversikt.

Gjør generelle endringer i et prosjekt
Bruk en film i et GarageBand-prosjekt, Opprett toneartendringer, Opprett tempoendringer, Bygg et prosjekt med arrangementsmarkører, Arbeid med mastersporet, Oversikt.

Lær å spille gitar eller piano
Hvis nedlastingen av leksjonen ikke fullføres, Få tak i flere Lær å spille-leksjoner, Åpne leksjoner i GarageBand-vinduet, Stem gitaren i en leksjon, Øv på gitarakkorder, Vis ordlisteemner, Vis fullsides notevisning, Endre miksen i en leksjon, Spill av en leksjon med redusert hastighet, Mål framgangen over tid.

Del prosjekter
Brenn sanger på CD, Eksporter sanger til harddisken, Del sanger til SoundCloud, Del sanger via MailDrop, Del sanger via AirDrop, Del lydfiler til Medienavigering, Arkiver og åpne prosjekter via iCloud, Del sanger som ringetoner, Del sanger til iTunes, Oversikt.

Valg og tastatursnarveien
Force Touch-styreflatebevegelser, Tastatursnarveier, GarageBand-valg.

Ordliste