Nocions bàsiques sobre el GarageBand
Obtenir ajuda, Descarregar sons i bucles addicionals, Desfer i refer edicions al GarageBand, Treballar amb pistes, Treballar amb projectes, Connectar, Visió general del GarageBand, Què és el GarageBand?.

Gravar la vostra veu o un instrument musical
Utilitzar l’afinador, Seleccionar i eliminar preses, Gravar instruments de programari, Gravar àudio, Introducció.

Utilitzar contingut pregravat
Importar arxius d’àudio i MIDI, Utilitzar l’explorador multimèdia, Utilitzar bucles Apple Loops als vostres projectes, Introducció.

Crear un arranjament per a una cançó
Arranjar passatges a la zona Pistes, Ajustar elements a la retícula automàticament, Col·locar elements mitjançant les guies d’alineació, Col·locar elements utilitzant el regle, Introducció.

Editar passatges
Editor Drummer, Editor de partitura, Editor de rodet de piano, Editor d’àudio, Introducció.

Mesclar i automatitzar
Automatitzar la configuració de les mescles i dels efectes, Què són les mescles?.

Utilitzar els Smart Controls (controls intel·ligents)
Comparar un Smart Control editat amb la seva configuració desada, Utilitzar l’arpegiador, Utilitzar amplificadors i pedals, Utilitzar l’efecte Equalitzador, Utilitzar connectors Audio Units amb el GarageBand, Afegir i editar connectors d’efectes, Utilitzar el Transform Pad, Introducció.

Fer canvis globals en un projecte
Utilitzar un vídeo en un projecte del GarageBand, Crear canvis de clau, Crear canvis de tempo, Crear un projecte amb marcadors d’arranjament, Treballar amb la pista mestra, Introducció.

Aprendre a tocar la guitarra o el piano
Si una lliçó no s’acaba de descarregar, Obtenir més lliçons d’“Aprendre a tocar”, Obrir lliçons a la finestra del GarageBand, Afinar la guitarra en una lliçó, Practicar els acords de guitarra, Veure els temes del glossari, Veure la notació a pàgina completa, Canviar la mescla d’una lliçó, Alentir una lliçó, Mesurar el vostre progrés al llarg del temps.

Compartir projectes
Gravar cançons en un CD, Exportar cançons al disc, Compartir cançons amb el SoundCloud, Compartir cançons amb el MailDrop, Compartir cançons amb l’AirDrop, Compartir arxius d’àudio amb l’explorador multimèdia, Desar i obrir projectes a través de l’iCloud, Compartir cançons com a sons de trucada, Compartir cançons amb l’iTunes, Introducció.

Preferències i dreceres de teclat
Gestos del trackpad Force Touch, Dreceres de teclat, Preferències del GarageBand.

Glossari