Základy aplikácie GarageBand
Získanie pomoci, Stiahnutie ďalších zvukov a slučiek, Odvolanie a obnovenie úprav v aplikácii GarageBand, Práca so stopami, Práca s projektmi, Pripojenie, GarageBand v skratke, Čo je GarageBand?.

Nahranie hlasu alebo hudobného nástroja
Používanie ladičky, Výber a vymazanie pokusov, Nahrávanie softvérových nástrojov, Nahranie audia, Prehľad.

Používanie vopred nahraných médií
Importovanie audiosúborov a súborov MIDI, Používanie Prehliadača médií, Používanie slučiek Apple Loops v projektoch, Prehľad.

Vytvorenie aranžmánu skladby
Aranžovanie rozsahov v oblasti stôp, Prichytenie položiek k mriežke, Umiestnenie položiek pomocou vodiacich líšt, Umiestnenie položiek pomocou pravítka, Prehľad.

Úprava rozsahov
Editor bubeníka, Editor partitúry, Editor Piano Roll, Editor audia, Prehľad.

Mixovanie a automatizácia
Automatizácia nastavení mixovania a efektov, Čo je to mixovanie?.

Používanie dynamického ovládania
Porovnanie upraveného dynamického ovládania s uloženými nastaveniami, Používanie arpegiátora, Používanie zosilňovačov a pedálov, Používanie efektu ekvalizéra, Používanie plug-inov Audiojednotky v GarageBande, Pridanie a úprava plug-inov efektov, Používanie nástroja Transform Pad, Prehľad.

Vykonanie zmien v celom projekte
Použitie filmu v projekte aplikácie GarageBand, Vytvorenie zmien tóniny, Vytvorenie zmien tempa, Vytvorenie projektu so značkami aranžmánu, Práca s master stopou, Prehľad.

Výučba hry na gitaru alebo klavír
Ak sa stiahnutie lekcie nedokončí, Získanie ďalších lekcií výučby hry, Otvorenie lekcií v okne GarageBandu, Naladenie gitary v lekcii, Cvičenie gitarových akordov, Zobrazenie tém glosára, Zobrazenie notácie na celú stranu, Zmena mixáže lekcie, Spomalenie lekcie, Meranie pokroku v čase.

Zdieľanie projektov
Napálenie skladieb na CD, Exportovanie skladieb na disk, Zdieľanie skladieb do SoundCloudu, Zdieľanie skladieb cez MailDrop, Zdieľanie skladieb cez AirDrop, Zdieľanie audiosúborov do Prehliadača médií, Uloženie a otvorenie projektov cez iCloud, Zdieľanie skladieb ako zvonení, Zdieľanie skladieb do iTunes, Prehľad.

Nastavenia a klávesové skratky
Gestá Force Touch trackpadu, Klávesové skratky, Nastavenia GarageBand.

Slovník