Βασικές πληροφορίες για το GarageBand
Λήψη βοήθειας, Λήψη επιπρόσθετων ήχων και loop, Αναίρεση και επανάληψη ενεργειών επεξεργασίας στο GarageBand, Εργασία με κανάλια, Εργασία με έργα, Σύνδεση, Το GarageBand με μια ματιά, Τι είναι το GarageBand;.

Εγγραφή της φωνής σας ή ενός μουσικού οργάνου
Χρήση του Κουρδιστηριού, Επιλογή και διαγραφή λήψεων, Εγγραφή οργάνων λογισμικού, Εγγραφή ήχου, Επισκόπηση.

Χρήση προεγγεγραμμένων μέσων
Εισαγωγή αρχείων ήχου και MIDI, Χρήση της Περιήγησης μέσων, Χρήση Apple Loops στα έργα σας, Επισκόπηση.

Δημιουργία διευθέτησης τραγουδιού
Διευθέτηση περιοχών στην περιοχή «Κανάλια», Συγκράτηση στοιχείων στο πλέγμα, Τοποθέτηση στοιχείων χρησιμοποιώντας τους οδηγούς ευθυγράμμισης, Τοποθέτηση στοιχείων χρησιμοποιώντας τον χάρακα, Επισκόπηση.

Επεξεργασία περιοχών
Πρόγραμμα επεξεργασίας Drummer, Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας, Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου, Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, Επισκόπηση.

Μείξη και αυτοματοποίηση
Αυτοματοποίηση ρυθμίσεων μείξης και εφέ, Τι είναι η μείξη;.

Χρήση Smart Control
Σύγκριση επεξεργασμένου Smart Control με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις του, Χρήση του Αρπιστή, Χρήση ενισχυτών και πεντάλ, Χρήση του εφέ Ισοσταθμιστή, Χρήση προσθηκών Audio Unti με το GarageBand, Προσθήκη και επεξεργασία προσθηκών εφέ, Χρήση της Επιφάνειας Transform, Επισκόπηση.

Πραγματοποίηση αλλαγών σε ολόκληρο το έργο
Χρήση ταινίας σε ένα έργο GarageBand, Δημιουργία αλλαγών κλειδιού, Δημιουργία αλλαγών στο τέμπο, Δημιουργία ενός έργου με δείκτες διευθέτησης, Εργασία με το κύριο κανάλι, Επισκόπηση.

Μαθήματα κιθάρας ή πιάνου
Εάν δεν ολοκληρώνεται η λήψη του μαθήματος, Λήψη επιπλέον Μαθημάτων μουσικής, Άνοιγμα μαθημάτων στο παράθυρο GarageBand, Κούρδισμα της κιθάρας σας σε ένα μάθημα, Εξάσκηση σε συγχορδίες κιθάρας, Προβολή θεμάτων γλωσσαρίου, Προβολή σημειογραφίας πλήρους σελίδας, Αλλαγή της μείξης ενός μαθήματος, Επιβράδυνση ενός μαθήματος, Μέτρηση της προόδου σας σε βάθος χρόνου.

Κοινή χρήση έργων
Εγγραφή τραγουδιών σε CD, Εξαγωγή τραγουδιών σε δίσκο, Κοινή χρήση τραγουδιών στο SoundCloud, Κοινή χρήση τραγουδιών με χρήση του MailDrop, Κοινή χρήση τραγουδιών με χρήση του AirDrop, Κοινή χρήση αρχείων ήχου στην Περιήγηση μέσων, Αποθήκευση και άνοιγμα έργων μέσω του iCloud, Κοινή χρήση τραγουδιών ως κουδουνισμάτων, Κοινή χρήση τραγουδιών στο iTunes, Επισκόπηση.

Προτιμήσεις και συντομεύσεις πληκτρολογίου
Χειρονομίες επιφάνειας αφής Force Touch, Συντομεύσεις πληκτρολογίου, Προτιμήσεις για το GarageBand.

Γλωσσάριο