Basisvaardigheden GarageBand
Help raadplegen, Extra geluiden en loops downloaden, Bewerkingen in GarageBand ongedaan maken en opnieuw uitvoeren, Werken met sporen, Werken met projecten, Aansluiten, GarageBand in het kort, Wat is GarageBand?.

Uw stem of een muziekinstrument opnemen
Werken met het stemapparaat, Takes kiezen en verwijderen, Software-instrumenten opnemen, Audio opnemen, Overzicht.

Vooraf opgenomen media gebruiken
Audio- en MIDI-bestanden importeren, De mediakiezer gebruiken, Apple Loops in uw projecten gebruiken, Overzicht.

Een nummer arrangeren
Segmenten arrangeren in het sporengebied, Onderdelen automatisch op het raster uitlijnen, Onderdelen plaatsen met behulp van hulplijnen, Onderdelen plaatsen met behulp van de liniaal, Overzicht.

Segmenten bewerken
Drummer-editor, Partituureditor, Pianorol-editor, Audio-editor, Overzicht.

Mixen en automatiseren
Mix- en effectinstellingen automatiseren, Wat is mixen?.

Werken met Smart Controls
Een gewijzigde Smart Control vergelijken met de bewaarde instellingen ervan, Werken met de Arpeggiator, Werken met versterkers en pedalen, Werken met het EQ-effect, Werken met plugins voor audio-eenheden in GarageBand, Effectplugins toevoegen en wijzigen, Transform Pad gebruiken, Overzicht.

Wijzigingen aanbrengen in een project als geheel
Een film in een GarageBand-project gebruiken, Toonhoogtewijzigingen aanmaken, Tempowijzigingen aanmaken, Een project samenstellen met arrangementsmarkeringen, Werken met het masterspoor, Overzicht.

Gitaar of piano leren spelen
Het downloaden van uw les wordt niet voltooid, Extra Leren spelen-lessen, Lessen in het GarageBand-venster openen, Uw gitaar in een les stemmen, Gitaarakkoorden oefenen, Termen in de woordenlijst bekijken, De notatie schermvullend bekijken, De mix van een les wijzigen, Een les langzamer afspelen, Uw voortgang door de tijd heen meten.

Projecten delen
Nummers op cd branden, Nummers naar een schijf exporteren, Nummers delen via SoundCloud, Nummers delen via MailDrop, Nummers delen via AirDrop, Audiobestanden delen via de mediakiezer, Projecten bewaren en openen via iCloud, Nummers delen als beltoon, Nummers delen via iTunes, Overzicht.

Voorkeuren en toetscombinaties
Force Touch-trackpadbewegingen, Toetscombinaties, GarageBand-voorkeuren.

Woordenlijst