Χρήση του Αρπιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Αρπιστή σε κανάλια οργάνων λογισμικού. Όταν ενεργοποιείτε τον Αρπιστή, οι συγχορδίες που παίζετε στο κλαβιέ υφίστανται αρπισμό ή αναπαράγονται κατά μία νότα τη φορά αντί ταυτόχρονα.

Μόλις ενεργοποιήσετε τον Αρπιστή, εμφανίζεται το αναδυόμενο μενού Αρπιστής στη γραμμή μενού. Μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλογή Αρπιστή και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Αρπιστή, συμπεριλαμβανομένης της σειράς των νοτών, του εύρους των νοτών και του εύρους της οκτάβας από το αναδυόμενο μενού του Αρπιστή.

Ενεργοποίηση του Αρπιστή

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αρπιστή Κουμπί Αρπιστή στη γραμμή μενού των Smart Control.

    Το αναδυόμενο μενού Αρπιστή εμφανίζεται στη γραμμή μενού.

Ορισμός προεπιλογής Αρπιστή

  • Ορίστε μια προεπιλογή από το αναδυόμενο μενού Αρπιστή στη γραμμή μενού Smart Control.

    Εικόνα. Smart Control Αρπιστή

Προσαρμογή των ρυθμίσεων Αρπιστή

Στο αναδυόμενο μενού Αρπιστή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε «Σειρά νοτών» και μετά επιλέξτε την κατεύθυνση των νοτών που αναπαράγονται από τον αρπιστή από το υπομενού.

  • Επιλέξτε «Ρυθμός» και μετά επιλέξτε μια αξία νότας για τις νότες που αναπαράγονται με βάση το τέμπο του τραγουδιού.

  • Επιλέξτε «Εύρος οκτάβας» και μετά επιλέξτε πόσες οκτάβες καλύπτει ο αρπισμός.