Επισκόπηση Pedalboard

Το Pedalboard προσομοιώνει τον ήχο μιας σειράς διάσημων εφέ πεντάλ «stompbox». Μπορείτε να επεξεργαστείτε ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο και άλλα κανάλια με συνδυασμό πεντάλ stompbox.

Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να αναδιατάξετε εφέ πεντάλ. Η ροή σήματος εκτείνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά στην περιοχή «Πεντάλ». Η προσθήκη δύο ξεχωριστών διαύλων, μαζί με μονάδες διαχωριστή και μείκτη, σάς επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένους συνδυασμούς πεντάλ.

Εικόνα. Προσθήκη Pedalboard που εμφανίζει την περιοχή «Πεντάλ», την περιήγηση πεντάλ και την περιοχή «Δρομολογητής»
  • Περιήγηση πεντάλ: Εμφανίζει όλα τα εφέ και τα βοηθήματα πεντάλ. Αυτά μπορείτε να τα μεταφέρετε στην περιοχή «Πεντάλ» ως μέρος της αλυσίδας σήματος.

  • Περιοχή «Πεντάλ»: Εδώ καθορίζετε τη σειρά των εφέ και επεξεργάζεστε ρυθμίσεις εφέ. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε, αντικαταστήσετε και αφαιρέσετε stompbox. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και προσθήκη πεταλιών.

  • Δρομολογητής: Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής σήματος στους δύο διαύλους εφέ (δίαυλος Α και δίαυλος Β) που διατίθενται στο Pedalboard. Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος δρομολόγησης πεντάλ.

Άνοιγμα της προσθήκης Pedalboard

  1. Με επιλεγμένο το κανάλι ήχου, κάντε κλικ στο κουμπί Smart Control Κουμπί Smart Control στη γραμμή ελέγχου.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Pedalboard Κουμπί Pedalboard στη γραμμή μενού των Smart Control.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την προσθήκη Pedalboard σε κανάλια ήχου και οργάνων λογισμικού. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προσθηκών, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη και επεξεργασία προσθηκών εφέ.