Έλεγχος δρομολόγησης πεντάλ

Το Pedalboard περιλαμβάνει μια περιοχή «Δρομολογητής» από όπου μπορείτε να ελέγχετε τη δρομολόγηση του σήματος για τα εφέ πεντάλ. Η περιοχή «Δρομολογητής» εμφανίζεται όταν τοποθετείτε τον δείκτη πάνω στην περιοχή «Πεντάλ». Στην περιοχή «Δρομολογητής», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο ξεχωριστές διαδρομές σήματος (δίαυλος Α και δίαυλος Β) που εμφανίζονται ως δύο οριζόντιες γκρι γραμμές. Από προεπιλογή, τα πεντάλ δρομολογούνται στον δίαυλο A (την κάτω γραμμή) όταν τα μεταφέρετε στην περιοχή «Πεντάλ».

Εικόνα. Περιοχή «Δρομολογητής» του Pedalboard

Το Pedalboard περιλαμβάνει δύο βοηθήματα για τον έλεγχο της δρομολόγησης σήματος:

 • Ο Διαχωριστής διαχωρίζει το σήμα μεταξύ του διαύλου A και του διαύλου B, είτε ισόποσα (σε λειτουργία διαχωρισμού) είτε σε συγκεκριμένη συχνότητα (σε λειτουργία συχνότητας). Στη λειτουργία συχνότητας, τα σήματα πάνω από την συχνότητα που έχει καθοριστεί μέσω του διακόπτη «Συχνότητα» δρομολογούνται στον δίαυλο Β, ενώ τα σήματα κάτω από τη συχνότητα δρομολογούνται στον δίαυλο Α.

 • Ο Μείκτης ελέγχει το επίπεδο σχέσης μεταξύ των σημάτων του διαύλου Α και του διαύλου Β. Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στην αλυσίδα σήματος, αλλά συνήθως χρησιμοποιείται στο τέλος της αλυσίδας—στην απώτερη προς τα δεξιά πλευρά της περιοχής «Πεντάλ». Ο διακόπτης «A/Μείξη/B» παίζει σόλο το σήμα «Α», μιξάρει τα σήματα «Α» και «Β» ή παίζει σόλο το σήμα «Β». Η ρύθμιση επιπέδου της αυξομείωσης «Μείξη» ισχύει για όλες τις θέσεις του διακόπτη «A/Μείξη/B». Ο Μείκτης παρέχει επίσης ξεχωριστά χειριστήρια μετατόπισης για κάθε δίαυλο.

Μπορείτε να σύρετε έναν Διαχωριστή πριν ή μετά τα πεντάλ, αλλά όχι μετά το τελευταίο πεντάλ. Κατά τη μεταφορά ενός Διαχωριστή στην περιοχή «Πεντάλ», ένας Μείκτης προστίθεται αυτόματα μετά το τελευταίο (απώτερο προς τα δεξιά) πεντάλ. Εάν αφαιρέσετε (σύρετε προς τα έξω) τον Μείκτη, αφαιρείται επίσης και ο Διαχωριστής.

Μπορείτε να σύρετε έναν Μείκτη μεταξύ πεντάλ ή μετά το τελευταίο πεντάλ αλλά όχι πριν από το πρώτο (απώτερο προς τα αριστερά) πεντάλ. Κατά τη μεταφορά ενός Μείκτη στην περιοχή «Πεντάλ», ένα σημείο διαχωρισμού προστίθεται πριν από το πρώτο πεντάλ. Μπορείτε να μετακινήσετε το σημείο διαχωρισμού κάνοντας κλικ σε έναν από τους γκρι κύκλους μεταξύ των πεντάλ στον δίαυλο Α.

Δρομολόγηση πεντάλ στον δίαυλο Β

 • Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από την περιοχή «Πεντάλ» για να ανοίξετε τον Δρομολογητή και μετά κάντε κλικ στο όνομα ενός πεντάλ στον Δρομολογητή.

  Το πεντάλ στο οποίο κάνατε κλικ δρομολογείται στον δίαυλο Β και ένα βοήθημα πεντάλ Μείκτη εμφανίζεται στα δεξιά του τελευταίο πεντάλ στην περιοχή «Πεντάλ».

  Για επαναδρομολόγηση του πεντάλ στον δίαυλο Α, κάντε ξανά κλικ στο όνομα του πεντάλ στον Δρομολογητή.

Προσθήκη Διαχωριστή

 • Σύρετε έναν Διαχωριστή στην περιοχή «Πεντάλ» όταν έχουν εισαχθεί δύο ή περισσότερα πεντάλ.

Εναλλαγή μεταξύ του βοηθήματος Διαχωριστή και του σημείου διαχωρισμού διαύλου

 • Για αντικατάσταση του σημείου διαχωρισμού διαύλου με βοήθημα Διαχωριστή: Κάντε διπλό κλικ στην κουκκίδα του σημείου διαχωρισμού διαύλου στον Δρομολογητή.

  Το βοήθημα Διαχωριστής εμφανίζεται στην περιοχή «Πεντάλ».

 • Για αντικατάσταση του βοηθήματος Διαχωριστή με σημείο διαχωρισμού διαύλου: Κάντε διπλό κλικ στην ετικέτα του Διαχωριστή στον Δρομολογητή.

  Το βοήθημα Διαχωριστής αφαιρείται από την περιοχή «Πεντάλ».

Μετακίνηση του Μείκτη σε διαφορετική θέση

 • Σύρετε τον Μείκτη σε νέα θέση, αριστερά ή δεξιά.

  Εάν μετακινήστε τον Μείκτη προς τα αριστερά, η «μείξη» του διαύλου Α και του διαύλου Β λαμβάνει χώρα σε προγενέστερο σημείο εισαγωγής. Τα αντίστοιχα εφέ πεντάλ μετακινούνται προς τα δεξιά και εισάγονται στον δίαυλο Α.

  Εάν μετακινήστε τον Μείκτη προς τα δεξιά, η «μείξη» του διαύλου Α και του διαύλου Β λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο σημείο εισαγωγής. Τα αντίστοιχα εφέ πεντάλ μετακινούνται προς τα αριστερά και εισάγονται στον δίαυλο Α.

  Σημείωση: Ο Μείκτης δεν μπορεί να μετακινηθεί ακριβώς πριν ή μετά από ένα σημείο διαχωρισμού ή Διαχωριστή.

Μετακίνηση του Διαχωριστή σε διαφορετική θέση

 • Σύρετε τον Διαχωριστή σε νέα θέση, αριστερά ή δεξιά.

  Εάν μετακινήστε τον Διαχωριστή προς τα αριστερά, ο διαχωρισμός μεταξύ του διαύλου Α και του διαύλου Β λαμβάνει χώρα σε προγενέστερο σημείο εισαγωγής. Τα αντίστοιχα εφέ πεντάλ μετακινούνται προς τα δεξιά και εισάγονται στον δίαυλο Α.

  Εάν μετακινήστε τον Διαχωριστή προς τα δεξιά, ο διαχωρισμός μεταξύ του διαύλου Α και του διαύλου Β λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο σημείο εισαγωγής. Τα αντίστοιχα εφέ πεντάλ μετακινούνται προς τα αριστερά και εισάγονται στον δίαυλο Α.

  Σημείωση: Ο Διαχωριστής δεν μπορεί να μετακινηθεί σε θέση ακριβώς πριν από το αντίστοιχο βοήθημα Μείκτη (ή στα δεξιά του).