Χρήση των χειριστηρίων ενισχυτή μπάσου

Οι ρυθμίσεις ενισχυτή περιλαμβάνουν χειριστήρια για την επιλογή καναλιού, το φίλτρο και την ενίσχυση της εισόδου και την κύρια έξοδο. Ο διακόπτης «Ενίσχυση» βρίσκεται στα αριστερά της ενότητας διακοπτών και ο διακόπτης «Κύριο» και το ρυθμιστικό «Έξοδος» βρίσκονται στο δεξιό άκρο.

Εικόνα. Χειριστήρια ενισχυτή Bass Amp Designer, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη «Καθαρότητα», του διακόπτη «Ενίσχυση», του διακόπτη καναλιού I και II και του διακόπτη «Κύριο».

Ρύθμιση των χειριστηρίων ενισχυτή μπάσου

 • Channel I/II switch: Κάντε κλικ για εναλλαγή μεταξύ του καναλιού I και του καναλιού II.

  • Το κανάλι I είναι ενεργητικό, με ενίσχυση 0 dB.

  • Το κανάλι II είναι παθητικό, με ενίσχυση -15 dB.

 • Bright switch: Κάντε κλικ για εναλλαγή μεταξύ κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας καθαρότητας. Στη θέση καθαρότητας, τονίζονται οι υψηλές και οι υψηλότερες μεσαίες συχνότητες.

  Σημείωση: Η χρήση του Bright switch μπορεί να οδηγήσει σε μια αισθητή απώλεια χαμηλών συχνοτήτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη ισοσταθμιστή μπάσου για να ενισχύσετε τις χαμηλές συχνότητες.

 • Διακόπτης «Ενίσχυση»: Περιστρέψτε τον για να καθορίσετε τον βαθμό προενίσχυσης που εφαρμόζεται στο σήμα εισόδου. Η μετακίνηση του διακόπτη ενίσχυσης επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τα μοντέλα ενισχυτών.

 • Διακόπτης «Κύριο»: Περιστρέψτε για να καθορίσετε την ένταση ήχου εξόδου του σήματος του ενισχυτή που στέλνεται στην καμπίνα. Η αύξηση του κύριου επιπέδου συνήθως παράγει έναν συμπιεσμένο και κορεσμένο ήχο, με αποτέλεσμα ένα πιο παραμορφωμένο και δυνατό σήμα.

  Σημείωση: Αν επιλέξετε άμεση έξοδο ενισχυτή από το αναδυόμενο μενού «Ηχείο», το σήμα εξόδου δρομολογείται απευθείας στον αυξομειωτή (fader) ανάμιξης ενισχυτή/direct box.

 • Ρυθμιστικό εξόδου: Σύρετε για να καθορίσετε το τελικό επίπεδο εξόδου του Bass Amp Designer.