Ροή σήματος Bass Amp Designer

Το Bass Amp Designer διαθέτει σχεδίαση δύο καναλιών — ένα κανάλι για ενίσχυση (το οποίο περιλαμβάνει τον προενισχυτή, τον ενισχυτή, τα ηχεία και το μικρόφωνο) και ένα για το direct box. Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε ανεξάρτητα ή να τα αναμιγνύετε χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια ανάμιξης στο κάτω μέρος του παραθύρου της προσθήκης. Τα δύο κανάλια χρησιμοποιούνται πάντα παράλληλα, εκτός αν το ρυθμιστικό «Ανάμιξη» έχει μετατοπιστεί τέρμα αριστερά ή τέρμα δεξιά.

Εικόνα. Ρυθμιστικό «Ανάμιξη» Bass Amp Designer

Αν επιλέξετε κάποιο από τα μοντέλα «Άμεσο» από το αναδυόμενο μενού «Ηχείο», μπορείτε να αφαιρέσετε το ηχείο και το μικρόφωνο από τη ροή σήματος, στέλνοντας στην έξοδο του Καναλιού 1 είτε μόνο τον προενισχυτή είτε το σήμα προενισχυτή και ενισχυτή.

Αν επιλέξετε «Άμεσο (έξοδος ενισχυτή)» από το αναδυόμενο μενού «Ηχείο», η δρομολόγηση του Καναλιού 1 περνά από τον προενισχυτή και τον ενισχυτή, χωρίς μοντέλο ηχείου ή μικροφώνου. Αν επιλέξετε Direct (PreAmp Out) από το αναδυόμενο μενού «Ηχείο», η δρομολόγηση του Καναλιού 1 περνά από τον προενισχυτή, χωρίς μοντέλο ενισχυτή, ηχείου ή μικροφώνου.