Επιλογή και τοποθέτηση μικροφώνου

Το Bass Amp Designer παρέχει τρεις τύπους εικονικών μικροφώνων. Όταν επιλέξετε ηχείο, μπορείτε να επιλέξτε τον τύπο του μικροφώνου για προσομοίωση και να προσαρμόσετε τη θέση του μικροφώνου σε σχέση με το ηχείο.

Από προεπιλογή, το μικρόφωνο τοποθετείται στο κέντρο του κώνου του ηχείου (στον άξονα). Αυτή η θέση παράγει έναν πιο γεμάτο και ισχυρό ήχο. Αν μετακινήσετε το μικρόφωνο στο άκρο του ηχείου (εκτός άξονα), λαμβάνετε έναν καθαρότερο, λεπτότερο ήχο. Η μετακίνηση του μικροφώνου πιο κοντά στο ηχείο ενισχύει την απόκριση μπάσου. Η τοποθέτηση περιορίζεται σε θέσεις κοντινού πεδίου.

Εικόνα. Περιοχή ηχείων Bass Amp Designer που δείχνει το μενού «Μικρόφωνο» και το πλέγμα τοποθέτησης μικροφώνου.

Επιλογή μικροφώνου

 • Επιλέξτε ένα μοντέλο μικροφώνου στο αναδυόμενο μενού «Μικρόφωνο», το οποίο βρίσκεται κάτω από το γραφικό του ηχείου:

  • Condenser 87: Προσομοιώνει τον ήχο ενός γερμανικού μικροφώνου πυκνωτή των μεγάλων στούντιο. Ο ήχος των μικροφώνων πυκνωτή είναι ψιλός, διαφανής και με καλή ισορροπία.

  • Dynamic 20: Προσομοιώνει τον ήχο των δημοφιλών αμερικανικών δυναμικών καρδιοειδών μικροφώνων. Ο ήχος αυτού του τύπου μικροφώνου είναι πιο ζωηρός και πιο δριμύς σε σχέση με το μοντέλο Condenser 87. Οι χαμηλότερες μεσαίες συχνότητες κόβονται, και έτσι είναι μια καλή επιλογή για ήχους ροκ. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν θέλετε το τμήμα του μπάσου σας να διαπερνά άλλα κανάλια σε μια μίξη.

  • Dynamic 421: Προσομοιώνει τον ήχο ενός γερμανικού δυναμικού καρδιοειδούς μικροφώνου. Μπορεί να συλλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων και δίνει μια μικρή έμφαση στο εύρος των πρίμων. Είναι χρήσιμο για καθαρούς ήχους.

  Συμβουλή: Ο συνδυασμός πολλαπλών τύπων μικροφώνων μπορεί να προκαλέσει έναν ενδιαφέροντα ήχο. Δημιουργήστε διπλότυπο του καναλιού μπάσου και εισαγάγετε το Bass Amp Designer και στα δύο κανάλια. Επιλέξτε διαφορετικά μικρόφωνα σε κάθε Bass Amp Designer διατηρώντας πανομοιότυπες τιμές για όλες τις άλλες ρυθμίσεις και μετά καθορίστε τα επίπεδα σημάτων καναλιών.

Καθορισμός τοποθέτησης μικροφώνου

 1. Μετακινήστε τον δείκτη στο κάτω μέρος του γραφικού του ηχείου για να εμφανίσετε το πλέγμα τοποθέτησης μικροφώνου.

 2. Σύρετε τη λευκή κουκκίδα στο πλέγμα για να αλλάξετε τη θέση του μικροφώνου και την απόσταση από το ηχείο.