Δημιουργία προσαρμοσμένου μοντέλου ενισχυτή μπάσου

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας μοντέλο ενισχυτή μπάσου χρησιμοποιώντας τα αναδυόμενα μενού «Ενισχυτής» και «Ηχείο», που βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου Bass Amp Designer. Αφού επιλέξετε ενισχυτή και ηχείο, μπορείτε να επιλέξετε και να τοποθετήσετε το μικρόφωνο, να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια ενισχυτή μπάσου, καθώς και να προσαρμόσετε εφέ ενισχυτή μπάσου για να προσαρμόσετε περισσότερο τον ήχο.

Σημείωση: Όταν δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο μοντέλο ενισχυτή μπάσου, μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως προσαρμοσμένη προεπιλογή στη Βιβλιοθήκη.

Επιλογή ενισχυτή μπάσου

 • Επιλέξτε ενισχυτή από το αναδυόμενο μενού «Ενισχυτής» στη μαύρη γραμμή στο κάτω μέρος του παραθύρου της προσθήκης Bass Amp Designer. Για μια σύντομη περιγραφή του κάθε ενισχυτή, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή μοντέλου ενισχυτή μπάσου.

Επιλογή ηχείων μπάσου

Τα ηχεία που θα επιλέξετε μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τον χαρακτήρα του ήχου ενός μπάσου. Συγκεκριμένα ζεύγη ενισχυτών και ηχείων είναι δημοφιλή εδώ και δεκαετίες, αλλά μπορείτε να δοκιμάσετε νέους συνδυασμούς για να δημιουργήσετε ανανεωμένους τόνους. Το Bass Amp Designer σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν κλασικό συνδυασμό ή να πειραματιστείτε με διαφορετικούς συνδυασμούς ενισχυτή και ηχείων.

 • Επιλέξτε ηχείο από το αναδυόμενο μενού «Ηχείο» στη μαύρη γραμμή στο κάτω μέρος του παραθύρου της προθήκης Bass Amp Designer.

  • Modern Cabinet 15": Διαθέτει ένα ηχείο 15 ιντσών, με κλειστή σχεδίαση. Πολύ βαθύς και γεμάτος τόνος.

  • Modern Cabinet 10": Διαθέτει ένα ηχείο 10 ιντσών, με κλειστή σχεδίαση. Ζωηρός τόνος.

  • Modern Cabinet 6": Διαθέτει ένα ηχείο 6 ιντσών, με κλειστή σχεδίαση.

  • Classic Cabinet 8 X 10": Διαθέτει οκτώ ηχεία 10 ιντσών, με κλειστή σχεδίαση.

  • Flip Top Cabinet 1 X 15": Διαθέτει ένα ηχείο 15 ιντσών, με κλειστή σχεδίαση.

  • Modern 3 Way: Διαθέτει ηχεία 15 ιντσών, 10 ιντσών και 6 ιντσών. Μπορείτε να μετακινήσετε το μικρόφωνο κατακόρυφα και να το τοποθετήσετε 20, 30 ή 40 εκατοστά μακριά από την καμπίνα.

  • Άμεσο (έξοδος ενισχυτή): Παρέχει άμεσο σήμα από το στάδιο ισχύος του προσομοιωμένου ενισχυτή, με αφαίρεση της καμπίνας και του μικροφώνου από τη διαδρομή του σήματος.

  • Direct (PreAmp Out): Παρέχει άμεσο σήμα από το στάδιο προενίσχυσης του προσομοιωμένου ενισχυτή, με αφαίρεση της καμπίνας, του μικροφώνου και του ενισχυτή από τη διαδρομή του σήματος.