Χρήση των εφέ ενισχυτή

Οι ρυθμίσεις εφέ περιλαμβάνουν αντήχηση, tremolo και vibrato που προσομοιώνουν τους επεξεργαστές που υπάρχουν σε πολλούς ενισχυτές. Αυτά τα χειριστήρια βρίσκονται στο κέντρο της ενότητας διακοπτών.

Εικόνα. Amp Designer που εμφανίζει το μενού «Αντήχηση» και τα χειριστήρια Tremolo και Vibrato

Σημείωση: Η ενότητα «Εφέ» τοποθετείται πριν από τα χειριστήρια «Παρουσία» και «Κύριο» στη ροή σήματος και λαμβάνει το προ-ενισχυμένο, προ-κύριο σήμα.

Ρύθμιση των χειριστηρίων αντήχησης

Η αντήχηση είναι πάντοτε διαθέσιμη στο Amp Designer, ακόμη και για μοντέλα που βασίζονται σε ενισχυτή που δεν προσφέρει αντήχηση. Ο χειρισμός της αντήχησης πραγματοποιείται από έναν διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και έναν διακόπτη «Επίπεδο». Το αναδυόμενο μενού «Αντήχηση» βρίσκεται πάνω από αυτά τα χειριστήρια. Μπορείτε να προσθέσετε αντήχηση στα εφέ tremolo ή vibrato ή να τη χρησιμοποιήσετε ανεξάρτητα.

 • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αντήχηση: Κάντε κλικ στον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αντήχησης.

 • Για να επιλέξετε τον τύπο αντήχησης: Κάντε κλικ στη λέξη Αντήχηση για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού και μετά επιλέξτε τύπο αντήχησης.

 • Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της αντήχησης: Περιστρέψτε τον διακόπτη επιπέδου.

Ρύθμιση των χειριστηρίων tremolo και vibrato

Μπορείτε να επιλέξετε είτε Trem(olo), το οποίο προσαρμόζει το πλάτος ή την ένταση ήχου του ήχου είτε Vib(rato), το οποίο προσαρμόζει το τονικό ύψος. Ο χειρισμός των tremolo και vibrato πραγματοποιείται μέσω πολλών διακοπτών στην ενότητα εφέ. Το tremolo προσαρμόζει το πλάτος ή την ένταση ήχου του ήχου και το vibrato προσαρμόζει το τονικό ύψος του ήχου.

 • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα εφέ tremolo ή vibrato: Κάντε κλικ στον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εφέ.

 • Για εναλλαγή μεταξύ tremolo και vibrato: Κάντε κλικ στον διακόπτη Trem(olo)/Vib(rato).

 • Για να ορίσετε την ένταση της μετατροπίας για το tremolo ή το vibrato: Περιστρέψτε τον διακόπτη βάθους.

 • Για να ορίσετε την ταχύτητα της μετατροπίας: Περιστρέψτε τον διακόπτη ταχύτητας.

  Οι χαμηλότερες ρυθμίσεις παράγουν έναν απαλό, κινούμενο ήχο. Οι υψηλότερες ρυθμίσεις παράγουν ένα εφέ που μοιάζει με ρότορα.

 • Για να συγχρονίσετε την ταχύτητα μετατροπίας με το τέμπο έργου: Κάντε κλικ στον διακόπτη «Συγχ/Ελευθ».

  Όταν ο διακόπτης «Συγχ/Ελευθ» βρίσκεται στη θέση «Ελευθ», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη «Ταχύτητα» για να καθορίσετε την ταχύτητα μετατροπίας σε διαφορετικό μέτρο, μπιτ και τιμές νοτών (1/8, 1/16 και ούτω καθεξής, συμπεριλαμβανομένων τιμών τρίηχων και παρεστιγμένων νοτών).