Σύγκριση επεξεργασμένου Smart Control με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις του

Κατά την εργασία με Smart Control, ίσως θέλετε να συγκρίνετε τις επεξεργασίες σας με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις για να ακούτε πώς οι αλλαγές σας επηρεάζουν τον ήχο. Η λειτουργία «Σύγκριση» συγκρίνει μόνο αλλαγές στις ρυθμίσεις στις οποίες έχουν αντιστοιχιστεί χειριστήρια οθόνης.

Σύγκριση των επεξεργασιών σας με τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις του Smart Control

  • Κάντε κλικ στο κουμπί «Σύγκριση» στη γραμμή μενού των Smart Control.

    Για να επιστρέψετε στην επεξεργασμένη έκδοση, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί «Σύγκριση».