Τι είναι τα Apple Loops;

Τα Apple Loops είναι προεγγεγραμμένες μουσικές φράσεις ή θέματα στην Περιήγηση loop που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να προσθέτετε εύκολα ρυθμούς τυμπάνων, ρυθμικά μέρη και άλλους ήχους σε ένα έργο. Αυτά τα loop περιέχουν μουσικά μοτίβα που μπορούν να επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά και μπορούν να προεκτείνονται για να γεμίσουν οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Όταν προσθέτετε ένα Apple Loop σε ένα έργο, δημιουργείται μια περιοχή για το loop. Όταν αναπαράγεται το έργο, η περιοχή αναπαράγεται με το τέμπο και το κλειδί του έργου. Η συμπεριφορά αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε πολλά loop μαζί, ακόμη και αν τα loop έχουν εγγραφεί με διαφορετικές ταχύτητες και σε διαφορετικά κλειδιά.

Εικόνα. Περιήγηση loop.

Υπάρχουν δύο τύποι Apple Loops:

  • Τα loop ήχου (μπλε) είναι εγγραφές ήχου. Μπορείτε να τις προσθέτετε σε κανάλια ήχου και να τις επεξεργάζεστε ακριβώς όπως τις άλλες περιοχές ήχου στην περιοχή «Κανάλια» και στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου.

  • Η επεξεργασία των loop οργάνου λογισμικού (πράσινα) γίνεται ακριβώς όπως για άλλες περιοχές MIDI, ενώ μπορούν να προβληθούν στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου και στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας. Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο του οργάνου που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή του loop. Μπορείτε να προσθέσετε loop οργάνου λογισμικού σε κανάλια οργάνου λογισμικού και επίσης να τα μετατρέψετε σε loop ήχου προσθέτοντάς τα σε κανάλια ήχου.

Χρησιμοποιώντας την Περιήγηση loop μπορείτε να βρίσκετε loop με το όργανο, το είδος και την αίσθηση που θέλετε, να αναπαράγετε loop και να προσθέτετε loop στο έργο σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια συλλογή με τα αγαπημένα σας loop, να δημιουργήσετε τα δικά σας loop και να προσαρμόσετε την Περιήγηση loop.