Πρόσβαση στα αγαπημένα σας Apple Loops

Μπορείτε να ορίσετε τα loop που χρησιμοποιείτε συχνά ως «αγαπημένα», έτσι ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτά από την Περιήγηση loop. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδανική για τη δημιουργία μιας συλλογής των Apple Loops που χρησιμοποιείτε συχνά. Τα loop που επιλέγετε μπορεί να αντικαθίστανται ή να προστίθενται εύκολα καθώς προχωρά το έργο σας και η χρήση των αγαπημένων μπορεί να σχηματίζει ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για πολλά από τα τραγούδια σας.

Προσδιορισμός και πρόσβαση στα αγαπημένα σας loop

  1. Για να προσδιορίσετε ένα loop ως αγαπημένο, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής «Αγαπημένα» του loop στη λίστα αποτελεσμάτων.

    Εικόνα. Πλαίσιο επιλογής «Αγαπημένα» στην Περιήγηση loop.
  2. Για να έχετε πρόσβαση στα αγαπημένα σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Αγαπημένα» στην προβολή Κουμπιών ή επιλέξτε «Αγαπημένα» στην προβολή Στήλης.