Προσθήκη Apple loop άλλων κατασκευαστών στην Περιήγηση loop

Μπορείτε να προσθέσετε Apple loop άλλων κατασκευαστών στην Περιήγηση loop και να τα χρησιμοποιείτε στα έργα σας.

Προσθήκη Apple loop άλλων κατασκευαστών

  • Μεταφέρετε τα Apple loop από το Finder στην Περιήγηση loop.

Το GarageBand θα δημιουργήσει νέο ευρετήριο των Apple loop τα οποία θα είναι διαθέσιμα στην Περιήγηση loop για να τα χρησιμοποιείτε στα έργα σας.

Για εύκολη πρόσβαση, μπορείτε να περιορίσετε την εμφάνιση των loop στην Περιήγηση loop ώστε να φαίνονται μόνο τα Apple loop άλλων κατασκευαστών.