Προσαρμογή της Περιήγησης loop

Όταν στους σκληρούς σας δίσκους έχουν εγκατασταθεί χιλιάδες loop, η εύρεση ενός συγκεκριμένου Apple Loop μπορεί να είναι δύσκολη διαδικασία. Ευτυχώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό από βασικά κριτήρια —τοποθεσία και κλίμακα— για να περιορίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης ή περιήγησης. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Περιορισμός loop κατά πακέτο

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Loop στο πάνω μέρος της Περιήγησης loop και μετά, στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε Jam Pack ή τον φάκελο με τα loop που θέλετε να προβάλετε.

Αν έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα Jam Pack, μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα loop από ένα συγκεκριμένο Jam Pack ή μόνο τα loop που περιλαμβάνονται στο GarageBand. Αν έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας Apple Loops από τρίτους κατασκευαστές, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανιστούν μόνο τα loop από τρίτους κατασκευαστές. Αν έχετε δημιουργήσει τα δικά σας Apple Loops, μπορείτε να προβάλλετε τα loop για τον λογαριασμό χρήστη σας ή τα loop που χρησιμοποιούνται από κοινού από όλους τους χρήστες στον υπολογιστή σας.

Περιορισμός loop κατά κλίμακα

  • Επιλέξτε «Οποιαδήποτε», «Ελάσσονα», «Μείζονα», «Καμία από τις δύο» ή «Οποιαδήποτε από τις δύο» από το αναδυόμενο μενού «Κλίμακα».

    Εικόνα. Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού «Κλίμακα» στην Περιήγηση loop.

Ταξινόμηση αποτελεσμάτων Περιήγησης loop

  • Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε επικεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα με βάση αυτήν τη στήλη με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

    Εικόνα. Επισήμανση της κεφαλίδας της στήλης Μπιτ στην Περιήγηση loop.

Σημείωση: Αν οι στήλες «Τέμπο» και «Κλειδί» δεν εμφανίζονται στην Περιήγηση loop, μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε στις προτιμήσεις για τα Loop.

Αλλαγή λέξης-κλειδιού σε ένα κουμπί

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Με πατημένο το Control κάντε κλικ στο κουμπί, επιλέξτε μια κατηγορία λέξης-κλειδιού από το μενού συντόμευσης και μετά επιλέξτε μια νέα λέξη-κλειδί από το υπομενού.

  • Σύρετε ένα κουμπί πάνω σε ένα άλλο κουμπί για να εναλλάξετε τις λέξεις-κλειδιά στα δύο κουμπιά.

Για να επιστρέψετε στην αρχική διάταξη των κουμπιών με τις λέξεις-κλειδιά, κάντε κλικ στο κουμπί «Επαναφορά» στις προτιμήσεις για τα Loop.