Δημιουργία των δικών σας Apple Loops

Μπορείτε να δημιουργήσετε Apple Loops από τις δικές σας εγγραφές ήχου και οργάνων λογισμικού. Κατά τη δημιουργία ενός Apple Loops από μια περιοχή, προστίθεται στο βιβλιοθήκη loop και εμφανίζεται στην Περιήγηση loop, έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε άλλα έργα.

Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες χρειάζεται να δημιουργήσετε εκ νέου ευρετήριο για τη βιβλιοθήκη χρήστη Apple Loops—για παράδειγμα, μετά τη μετακίνηση loop από τον φάκελο Loop χρήστη σε έναν άλλο σκληρό δίσκο.

Δημιουργία Apple Loop

  1. Σύρετε μια περιοχή ήχου ή οργάνου λογισμικού από την περιοχή «Κανάλια» στην Περιήγηση loop.

  2. Στο πλαίσιο διαλόγου «Προσθήκη περιοχής στη βιβλιοθήκη Apple Loop», επιλέξτε το κείμενο στο πεδίο «Όνομα» και εισαγάγετε νέο όνομα.

    Εικόνα. Πλαίσιο διαλόγου «Προσθήκη περιοχής στη βιβλιοθήκη Apple Loop».
  3. Επιλέξτε τον τύπο κλίμακας για το loop στο αναδυόμενο μενού «Κλίμακα».

  4. Επιλέξτε το είδος μουσικής για το loop στο αναδυόμενο μενού «Είδος».

  5. Επιλέξτε κατηγορία οργάνου από την αριστερή στήλη της λίστας «Περιγραφείς οργάνων» και μετά επιλέξτε όργανο από τη δεξιά στήλη.

  6. Κάντε κλικ στα κουμπιά διαθέσεων που ταιριάζουν στο loop για προσθήκη περιγραφέων διαθέσεων για εύκολη αναζήτηση.

  7. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στη «Δημιουργία».

Το loop προστίθεται στην Περιήγηση loop και στο ευρετήριο loop. Μπορείτε να το εντοπίσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του πληκτρολογίου ή μενού ή εισάγοντας το όνομα στο πεδίο αναζήτησης στο κάτω μέρος της Περιήγησης loop και πατώντας Return.

Εκ νέου δημιουργία ευρετηρίου για τη βιβλιοθήκη χρήστη Apple Loop

  • Κάντε κλικ στο Loop στο πάνω μέρος της Περιήγησης loop και μετά επιλέξτε «Εκ νέου δημιουργία ευρετηρίου για όλα τα loop» στο αναδυόμενο μενού.