Αναπαραγωγή Apple Loops

Μετά την αναζήτηση των loop στην Περιήγηση loop, μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα για να βρείτε το loop που ταιριάζει καλύτερα στο έργο σας. Όταν ακούτε ένα loop, μπορείτε να το ακούτε μόνο του (σόλο) ή να το αναπαραγάγετε μαζί με το έργο.

Αναπαραγωγή ενός loop

  1. Επιλέξτε ένα loop από τη λίστα αποτελεσμάτων.

    Το loop αναπαράγεται στο τέμπο και το κλειδί του έργου. Αν το έργο αναπαράγεται, το loop που έχει τεθεί σε προεπισκόπηση αναπαράγεται συγχρονισμένο με το έργο.

  2. Σύρετε το ρυθμιστικό Έντασης ήχου στο κάτω μέρος της Περιήγησης loop, για να ρυθμίσετε την ένταση του loop που ακούτε.

    Εικόνα. Ρυθμιστικό έντασης ήχους στην Περιήγηση loop.
  3. Κάντε ξανά κλικ στο loop για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.