Τι είναι τα Apple Loops;
Τα Apple Loops είναι προεγγεγραμμένες μουσικές φράσεις ή θέματα στην Περιήγηση loop που μπορείτε να…

Αναζήτηση Apple Loops
Η Περιήγηση loop περιέχει loop που μπορείτε να προσθέσετε στο έργο σας. Χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, μπορείτε…

Αναπαραγωγή Apple Loops
Μετά την αναζήτηση των loop στην Περιήγηση loop, μπορείτε να ακούσετε τα αποτελέσματα για να…

Πρόσβαση στα αγαπημένα σας Apple Loops
Μπορείτε να ορίσετε τα loop που χρησιμοποιείτε συχνά ως «αγαπημένα», έτσι ώστε να έχετε γρήγορη…

Προσθήκη Apple Loops στα έργα σας
Αφού κάνετε αναζήτηση loop στην Περιήγηση loop και βρείτε αυτά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, τα…

Δημιουργία των δικών σας Apple Loops
Μπορείτε να δημιουργήσετε Apple Loops από τις δικές σας εγγραφές ήχου και οργάνων λογισμικού. Κατά…

Προσθήκη Apple loop άλλων κατασκευαστών
στην Περιήγηση loop Μπορείτε να προσθέσετε Apple loop άλλων κατασκευαστών στην Περιήγηση loop και να…

Προσαρμογή της Περιήγησης loop
Όταν στους σκληρούς σας δίσκους έχουν εγκατασταθεί χιλιάδες loop, η εύρεση ενός συγκεκριμένου Apple Loop μπορεί…