Επισκόπηση προεγγεγραμμένων μέσων

Το GarageBand προσφέρει μια μεγάλη συλλογή προεγγεγραμμένων loop, τα οποία αποτελούν ένα ιδανικό σημείο εκκίνησης για πολλά από τα έργα σας. Μπορείτε να ξεκινήσετε τη σύνθεση ενός τραγουδιού μεταφέροντας Apple Loops από την Περιήγηση loop στην περιοχή «Κανάλια». Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Περιήγηση μέσων για εισαγωγή τραγουδιών, ταινιών και μιας ποικιλίας άλλων προεγγεγραμμένων μέσων στο έργο σας. Ο συνδυασμός υφιστάμενων loop και άλλων αρχείων μέσων παρέχει μια γρήγορη μέθοδο για τη δημιουργία μιας βάσης για το έργο.

Εικόνα. Εμφάνιση της Περιήγησης loop και της Περιήγησης μέσων δίπλα-δίπλα.