Εισαγωγή αρχείων ήχου και MIDI

Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία ήχου των ακόλουθων τύπων αρχείων σε ένα έργο GarageBand: AIFF, CAF, WAV, AAC (εκτός από τα προστατευμένα αρχεία AAC), Apple Lossless και MP3.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αρχεία MIDI σε ένα έργο GarageBand. Η μορφή MIDI είναι μια τυπική μορφή αρχείου για συνθεσάιζερ και άλλα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα. Τα αρχεία MIDI δεν περιέχουν εγγεγραμμένο ήχο, ωστόσο περιέχουν δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ηλεκτρονικά όργανα για την παραγωγή μουσικής. Τα αρχεία MIDI είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο και επίσης είναι δυνατή η εξαγωγή τους από πολλές δημοφιλείς εφαρμογές λογισμικού μουσικής.

Εισαγωγή αρχείου ήχου

  • Σύρετε το αρχείο ήχου που θέλετε να εισαγάγετε από το Finder σε ένα κανάλι ήχου ή στην κενή περιοχή κάτω από τα υπάρχοντα κανάλια στην περιοχή «Κανάλια».

    Το αρχείο ήχου εμφανίζεται στο κανάλι.

Εισαγωγή αρχείου MIDI

  • Σύρετε το αρχείο MIDI που θέλετε να εισαγάγετε από το Finder σε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού ή στην κενή περιοχή κάτω από τα υπάρχοντα κανάλια στην περιοχή «Κανάλια».

    Το αρχείο MIDI εμφανίζεται σε ένα ή περισσότερα κανάλια οργάνου λογισμικού. Μπορείτε να επιλέξετε το λογισμικό οργάνου που θα χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή του αρχείου MIDI στη Βιβλιοθήκη.