Χειρονομίες επιφάνειας αφής Force Touch

Αν έχετε επιφάνεια αφής Force Touch, μπορείτε να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες στο GarageBand ανάλογα με την πίεση που ασκείτε. Για παρατεταμένο κλικ, πιέστε σταθερά στην επιφάνεια αφής μέχρι να αισθανθείτε ένα δυνατότερο κλικ.

Δημιουργία νέας, κενής περιοχής MIDI

  • Στην περιοχή καναλιών, κάντε παρατεταμένο κλικ σε μια κενή περιοχή σε ένα κανάλι οργάνου λογισμικού.

Προσθήκη αρχείου ήχου σε κανάλι ήχου

  • Στην περιοχή καναλιών, κάντε παρατεταμένο κλικ σε μια κενή περιοχή σε ένα κανάλι ήχου και μετά επιλέξτε ένα αρχείο ήχου από το μενού που θα εμφανιστεί.

Μετονομασία μιας περιοχής

  • Στην περιοχή καναλιών, κάντε παρατεταμένο κλικ στο επάνω μέρος μιας περιοχής και μετά πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πεδίο ονόματος που θα εμφανιστεί.

Προσθήκη νότας

  • Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου ή στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας, κάντε παρατεταμένο κλικ σε ένα κενό τμήμα της περιοχής επεξεργασίας.

Διαγραφή νότας

  • Στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου ή στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας, κάντε παρατεταμένο κλικ σε μια νότα.

Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου «Δημιουργία καναλιού»

  • Στην περιοχή καναλιών, κάντε παρατεταμένο κλικ σε μια κενή περιοχή κάτω από την τελευταία (χαμηλότερη) κεφαλίδα καναλιού.

Προσθήκη σημείων αυτοματοποίησης στα όρια περιοχής

  • Στην περιοχή καναλιών, κάντε παρατεταμένο κλικ στο τμήμα αυτοματοποίησης μιας περιοχής.

Η επιφάνεια αφής παρέχει επίσης ανάδραση (αισθάνεστε μια ελαφριά δόνηση) όταν αλλάζετε τη σειρά των καναλιών, μετακινείτε μια περιοχή σε διαφορετικό κανάλι, προσαρμόζετε την ένταση ήχου και τη μετατόπιση καναλιών και εκτελείτε άλλες ενέργειες.