Προτιμήσεις «Τα στοιχεία μου»

Το τμήμα «Τα στοιχεία μου» περιέχει πληροφορίες κοινής χρήσης τραγουδιού, τις οποίες χρησιμοποιεί το GarageBand για την ταυτοποίηση των τραγουδιών σας ενώ τα μοιράζεστε μέσω iTunes ή SoundCloud: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινή χρήση τραγουδιών στο iTunes και Κοινή χρήση τραγουδιών στο SoundCloud.

Εικόνα. Προτιμήσεις «Τα στοιχεία μου».