Προτιμήσεις Ήχου/MIDI

Το τμήμα «Ήχος/MIDI» περιέχει τις ακόλουθες προτιμήσεις:

Εικόνα. Προτιμήσεις Ήχου/MIDI.
  • Αναδυόμενο μενού «Συσκευή εξόδου»: Επιλέξτε μεταξύ εγκατεστημένων συσκευών Core Audio, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού υλισμικού ήχου.

  • Αναδυόμενο μενού «Συσκευή εισόδου»: Επιλέξτε μεταξύ εγκατεστημένων συσκευών Core Audio, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού υλισμικού ήχου.

  • «Εφέ»: Πλαίσιο επιλογής «Audio Units»: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε προσθήκες Audio Unit στα έργα σας GarageBand. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση προσθηκών Audio Unti με το GarageBand.

  • «Κατάσταση MIDI» Κουμπί «Επαναφορά προγραμμάτων οδήγησης MIDI» Χρησιμοποιήστε το εάν έχει χαθεί η σύνδεση στις συσκευές MIDI σας.