Προηγμένες προτιμήσεις

Το τμήμα «Προηγμένα» περιέχει τις ακόλουθες προτιμήσεις:

Εικόνα. Προηγμένες προτιμήσεις.
  • «Ανάλυση εγγραφής ήχου:» Πλαίσιο επιλογής «24 bit»: Όταν είναι επιλεγμένο (η προεπιλογή), το GarageBand μπορεί να εγγράφει αρχεία 24 bit. Όταν δεν είναι επιλεγμένο, στις εγγραφές ήχου χρησιμοποιείται ανάλυση 16 bit.

  • «Αυτόματη κανονικοποίηση:» Πλαίσιο επιλογής «Εξαγωγή έργων σε πλήρη ακουστότητα»: Όταν είναι επιλεγμένο (η προεπιλογή), το GarageBand εξάγει αυτόματα τα έργα σε βέλτιστη ακουστότητα—δηλαδή, στην υψηλότερη ένταση ήχου στην οποία δεν προκαλείται παραμόρφωση. Αυτό δεν επηρεάζει το επίπεδο της έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή του έργου στο GarageBand—μόνο κατά την εξαγωγή του έργου.

  • Κουμπιά «Ανάλυση μικρογραφίας ταινίας»: Σας επιτρέπουν να επιλέγετε μεταξύ υψηλής (προεπιλογή) ή χαμηλής ανάλυσης για τις μικρογραφίες ταινίας στο κανάλι «Ταινία».