Επισκόπηση προτιμήσεων για το GarageBand

Στο GarageBand, μπορείτε να καθορίσετε και να τροποποιήσετε προτιμήσεις που ισχύουν για όλα τα έργα. Αυτό το κάνετε στο παράθυρο «Προτιμήσεις». Αυτές οι προτιμήσεις αποθηκεύονται αυτόματα όποτε τερματίζετε την εφαρμογή. Ένα αρχείο γενικών προτιμήσεων που ονομάζεται com.apple.garageband10.plist, βρίσκεται στον φάκελο ~/Βιβλιοθήκη/Προτιμήσεις. Δεν είναι δυνατή η απευθείας επεξεργασία αυτού του αρχείου. Τυχόν αλλαγές πρέπει να πραγματοποιηθούν στο GarageBand. Εάν διαγράψετε ένα αρχείο προτιμήσεων, δημιουργείται ένα νέο την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το GarageBand. Όλες οι προτιμήσεις θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Άνοιγμα προτιμήσεων για το GarageBand

  • Επιλέξτε GarageBand > «Προτιμήσεις» ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-κόμμα (,) και μετά επιλέξτε το όνομα του τμήματος που θέλετε να ανοίξετε.