Γενικές προτιμήσεις

Το τμήμα «Γενικά» περιέχει τις ακόλουθες προτιμήσεις:

Εικόνα. Γενικές προτιμήσεις.
  • Αναδυόμενο μενού «Επαναληπτική αναπαραγωγή ενεργή»: Επιλέξτε αν θα δημιουργούνται λήψεις ή θα συγχωνεύονται οι εγγραφές οργάνων λογισμικού, κατά την εγγραφή σε λειτουργία Επαναληπτικής αναπαραγωγής.

  • Αναδυόμενο μενού «Επαναληπτική αναπαραγωγή ανενεργή»: Επιλέξτε αν οι εγγραφές οργάνων λογισμικού θα αντικαθίστανται ή θα συγχωνεύονται κατά την εγγραφή επάνω σε υπάρχουσες περιοχές MIDI, όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Επαναληπτικής αναπαραγωγής.

  • Πλαίσιο επιλογής «Ενεργοποίηση χειρονομιών Force Touch σε επιφάνεια αφής»: Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η ρύθμιση (προεπιλογή), διατίθενται πρόσθετες λειτουργίες στο GarageBand με χρήση χειρονομιών Force Touch σε επιφάνεια αφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χειρονομίες επιφάνειας αφής Force Touch.

    Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο επιλογής είναι ορατό μόνο αν έχετε επιφάνεια αφής με δυνατότητα Force Touch.

  • Κουμπί «Επαναφορά προειδοποιήσεων»: Κάντε κλικ στο κουμπί για να γίνει επαναφορά όλων των προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων που είχαν οριστεί σε «Να μην εμφανιστεί ξανά».