Επισκόπηση
προτιμήσεων για το GarageBand Στο GarageBand, μπορείτε να καθορίσετε και να τροποποιήσετε προτιμήσεις που ισχύουν…

Γενικές προτιμήσεις
Το τμήμα «Γενικά» περιέχει τις ακόλουθες προτιμήσεις: Αναδυόμενο μενού «Επαναληπτική αναπαραγωγή ενεργή»: Επιλέξτε αν θα…

Προτιμήσεις Ήχου/MIDI
Το τμήμα «Ήχος/MIDI» περιέχει τις ακόλουθες προτιμήσεις: Αναδυόμενο μενού «Συσκευή εξόδου»: Επιλέξτε μεταξύ εγκατεστημένων συσκευών…

Προτιμήσεις για τα Loop
Το τμήμα Loop περιέχει τις ακόλουθες προτιμήσεις: «Αναζήτηση λέξεων-κλειδιών:» Πλαίσιο επιλογής «Φιλτράρισμα περισσότερο σχετικών αποτελεσμάτων»…

Προτιμήσεις «Τα στοιχεία μου»
Το τμήμα «Τα στοιχεία μου» περιέχει πληροφορίες κοινής χρήσης τραγουδιού, τις οποίες χρησιμοποιεί το GarageBand…

Προηγμένες προτιμήσεις
Το τμήμα «Προηγμένα» περιέχει τις ακόλουθες προτιμήσεις: «Ανάλυση εγγραφής ήχου:» Πλαίσιο επιλογής «24 bit»: Όταν…