Προτιμήσεις για το GarageBand


Συντομεύσεις πληκτρολογίου
Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για αναπαραγωγή, πλοήγηση και επεξεργασία στο GarageBand. Ενέργεια Συντόμευση Έναρξη…

Χειρονομίες επιφάνειας αφής Force Touch
Αν έχετε επιφάνεια αφής Force Touch, μπορείτε να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες στο GarageBand ανάλογα με…