Εμφάνιση του καναλιού Ταινίας

Το κανάλι «Ταινία» προβάλλει τα καρέ της ταινίας ως μικρογραφίες. Ο αριθμός των καρέ που προβάλλονται εξαρτάται από το επίπεδο ζουμ της περιοχής «Κανάλια». Όλα τα καρέ στοιχίζονται στα αριστερά εκτός από το τελευταίο καρέ, το οποίο στοιχίζεται στα δεξιά. Αυτό διασφαλίζει ότι θα μπορείτε πάντα να βλέπετε το πρώτο και το τελευταίο καρέ του βίντεο, ανεξάρτητα από το τρέχον επίπεδο ζουμ. Το αριστερό περιθώριο ενός καρέ (εκτός του τελευταίου καρέ) προβάλλεται πάντα ακριβώς στο χρονικό σημείο του καρέ.

Εικόνα. Κανάλι ταινίας που εμφανίζει τα καρέ της ταινίας

Μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση των μικρογραφιών των καρέ της ταινίας στο τμήμα Προηγμένα των προτιμήσεων για το GarageBand.

Εμφάνιση του καναλιού Ταινίας

  • Επιλέξτε Κανάλι > «Εμφάνιση καναλιού Ταινίας».