Προσθήκη ταινίας
στο έργο σας Μπορείτε να προβάλετε μια ταινία στο έργο σας ενώ δημιουργείτε τη μουσική…

Εμφάνιση του καναλιού Ταινίας
Το κανάλι «Ταινία» προβάλλει τα καρέ της ταινίας ως μικρογραφίες. Ο αριθμός των καρέ που…

Δημιουργία μουσικής επένδυσης
για την ταινία Η δημιουργία ενός νέου σάουντρακ βίντεο είναι παρόμοια εργασία με κάθε άλλο…

Προσθήκη του σάουντρακ στην ταινία
Μπορείτε να εξάγετε ένα αντίγραφο του αρχείου ταινίας που περιέχει το σάουντρακ που δημιουργήσατε στο…