Επισκόπηση καθολικών αλλαγών

Εκτός από τη δυνατότητα που σας δίνει να εργάζεστε με μεμονωμένα κανάλια, περιοχές και συνδέσεις, το GarageBand περιλαμβάνει ένα σύνολο καναλιών τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ελέγχετε διαφορετικές πτυχές του συνολικού έργου.

  • Κύριο κανάλι: Σας επιτρέπει να ελέγχετε τη συνολική ένταση ήχου αναπαραγωγής ενός έργου, καθώς και να προσθέτετε εφέ σταδιακής αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με το κύριο κανάλι.

  • «Κανάλι διευθέτησης»: Περιέχει δείκτες διευθέτησης, τους οποίους μπορείτε να μετακινήσετε, αντιγράψετε και επεξεργαστείτε για γρήγορη αναδιοργάνωση ενός έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη δεικτών διευθέτησης και Επεξεργασία δεικτών διευθέτησης.

  • «Κανάλι τέμπο»: Περιέχει το τέμπο του έργου και όλες τις αλλαγές τέμπο στο έργο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση καναλιού Τέμπο.

  • «Κανάλι τονικής μεταφοράς»: Περιέχει γεγονότα τονικής μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την τονική μεταφορά μερών ενός έργου, με αύξηση ή μείωση του τονικού ύψους. Η τονική μεταφορά επηρεάζει περιοχές MIDI και Apple Loops, ενώ μπορεί επίσης να επηρεάσει και ηχητικές περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση καναλιού τονικής μεταφοράς.

  • «Κανάλι ταινίας»: Εμφανίζει καρέ ταινίας ως μικρογραφίες που είναι συγχρονισμένα με τον χάρακα, για χρήση σε παρτιτούρα φιλμ. Οι αποκοπές στην ταινία μπορούν να εντοπίζονται αυτόματα και να επισημαίνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση του καναλιού Ταινίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κανάλια στην περιοχή «Κανάλια», στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου και στο Πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας. Κατά την εμφάνιση οποιουδήποτε εξ αυτών των καναλιών, εμφανίζονται ακριβώς κάτω από τον χάρακα.