Προσθήκη και επεξεργασία σημείων τονικής μεταφοράς

Για να ελέγχετε την τονική μεταφορά, προσθέτετε και επεξεργάζεστε σημεία τονικής μεταφοράς στο κανάλι τονικής μεταφοράς. Η εργασία με τα σημεία τονικής μεταφοράς είναι παρόμοια με την εργασία με τα σημεία αυτοματοποίησης στην περιοχή «Κανάλια».

Προσθήκη σημείου τονικής μεταφοράς

  • Κάντε κλικ στην καμπύλη τονικής μεταφοράς (γραμμή) κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Command, στο σημείο όπου επιθυμείτε την τονική μεταφορά του έργου.

Αλλαγή της τιμής σημείου τονικής μεταφοράς

  • Σύρετε το σημείο τονικής μεταφοράς προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια νέα τιμή.

    Καθώς μετακινείτε το σημείο τονικής μεταφοράς, παρουσιάζεται μια ετικέτα βοήθειας, η οποία εμφανίζει την τρέχουσα τιμή τονικής μεταφοράς.

Διαγραφή σημείου τονικής μεταφοράς

  • Κάντε κλικ στο σημείο τονικής μεταφοράς και μετά πατήστε το Delete.

Μπορείτε να αντιγράφετε σημεία τονικής μεταφοράς χρησιμοποιώντας τις τυπικές διαδικασίες αντιγραφής και επικόλλησης ή μεταφέροντας τα σημεία κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Option.

Μπορείτε επίσης να αντιγράφετε ή να μετακινείτε πολλαπλά γεγονότα τονικής μεταφοράς ταυτόχρονα, κάτι που είναι χρήσιμο για επαναλαμβανόμενες ενότητες έργου.