Επισκόπηση
καθολικών αλλαγών Εκτός από τη δυνατότητα που σας δίνει να εργάζεστε με μεμονωμένα κανάλια, περιοχές…

Εργασία με το κύριο κανάλι
Κάθε έργο στο GarageBand διαθέτει κύριο κανάλι. Κατά την εμφάνιση του κύριου καναλιού, εμφανίζεται κάτω…

Δημιουργία ενός έργου με δείκτες διευθέτησης


Δημιουργία αλλαγών στο τέμπο


Δημιουργία αλλαγών κλειδιού


Χρήση ταινίας σε ένα έργο GarageBand