Προσθήκη και προσαρμογή σημείων αυτοματοποίησης

Για να δημιουργήσετε αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου στις ρυθμίσεις της έντασης, της μετατόπισης και των εφέ, προσθέτετε σημεία αυτοματοποίησης σε μια καμπύλη αυτοματοποίησης καναλιού σε διαφορετικά σημεία και μετά προσαρμόζετε τα σημεία αυτοματοποίησης ώστε η τιμή της ρύθμισης να αλλάζει. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα σημεία αυτοματοποίησης μετακινώντας τα προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια νέα τιμή ή αριστερά ή δεξιά σε ένα νέο σημείο στη γραμμή χρόνου. Δίπλα από κάθε σημείο αυτοματοποίησης εμφανίζονται αριθμητικές τιμές.

Εικόνα. Εμφάνιση των σημείων ελέγχου αυτοματοποίησης έντασης ήχου.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχεδίαση MIDI στο Πρόγραμμα επεξεργασίας πιάνου για να αυτοματοποιήσετε τα γεγονότα Smart Control ανά περιοχή.

Προσθήκη ενός ή περισσότερων σημείων αυτοματοποίησης σε καμπύλη αυτοματοποίησης

  • Για να προσθέσετε ένα σημείο αυτοματοποίησης σε μια κενή καμπύλη αυτοματοποίησης: Κάντε κλικ οπουδήποτε στο κανάλι αυτοματοποίησης.

    Με την ενέργεια αυτή προστίθεται ένα σημείο αυτοματοποίησης στο σημείο έναρξης του έργου, με χρήση της τρέχουσας τιμής του χειριστηρίου αυξομείωσης έντασης.

  • Για να προσθέσετε ένα σημείο αυτοματοποίησης σε μια υπάρχουσα καμπύλη αυτοματοποίησης: Κάντε κλικ στην καμπύλη αυτοματοποίησης ή κάντε διπλό κλικ σε μια κενή περιοχή του καναλιού αυτοματοποίησης.

    Στη θέση όπου κάνατε κλικ προστίθεται ένα σημείο αυτοματοποίησης.

Προσαρμογή σημείων αυτοματοποίησης

  • Για να μετακινήσετε ένα σημείο αυτοματοποίησης: Μεταφέρετέ το προς τα επάνω ή κάτω.

  • Για να μετακινήσετε ένα σημείο αυτοματοποίησης σε διαφορετική θέση στη γραμμή χρόνου: Μεταφέρετέ το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Χρησιμοποιήστε τον χάρακα για να βεβαιωθείτε ότι τα σημεία αυτοματοποίησης ευθυγραμμίζονται με ένα μπιτ ή μέτρο.