Επιλογή, αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή της αυτοματοποίησης

Αφού δημιουργήσετε σημεία αυτοματοποίησης και καμπύλες, μπορείτε να αλλάζετε εύκολα διάφορες ρυθμίσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε να αντιγράψετε μια αυτοματοποίηση μέσα σε ένα κανάλι ή μεταξύ καναλιών καθώς και να μετακινήσετε την αυτοματοποίηση μέσα σε ένα κανάλι. Κατά τη μεταφορά μιας περιοχής, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα μετακινήσετε τυχόν υπάρχουσα αυτοματοποίηση μαζί της ή όχι. Κατά τη διαγραφή μιας αυτοματοποίησης, μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα ή πολλά σημεία αυτοματοποίησης.

Επιλογή αυτοματοποίησης

 • Για να επιλέξετε ένα σημείο αυτοματοποίησης: Κάντε κλικ σε αυτό.

 • Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε σημεία αυτοματοποίησης από την επιλογή: Κρατήστε παρατεταμένα το Shift και κάντε κλικ στα σημεία που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε.

 • Για να επιλέξετε ένα εύρος συνεχόμενων σημείων αυτοματοποίησης: Σύρετε στο φόντο του καναλιού αυτοματοποίησης.

Αντιγραφή αυτοματοποίησης μέσα σε ένα κανάλι

 • Επιλέξτε τα σημεία ή τις καμπύλες που θέλετε να αντιγράψετε και μετά, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Option, σύρετε την επιλογή σε μια διαφορετική τοποθεσία στο κανάλι.

Τυχόν υπάρχοντα σημεία στην τοποθεσία προορισμού διαγράφονται.

Αντιγραφή αυτοματοποίησης μεταξύ καναλιών

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift καθώς μεταφέρετε μια επιλογή στην περιοχή της αυτοματοποίησης.

 2. Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Αντιγραφή» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-C).

 3. Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε την αυτοματοποίηση.

 4. Επιλέξτε «Επεξεργασία» > «Επικόλληση» (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command-V).

Μετακίνηση ή αντιγραφή μιας περιοχής με την αυτοματοποίησή της

 • Επιλέξτε «Μείξη» > «Μετακίνηση αυτοματοποίησης με τις περιοχές»

Πλέον, κατά τη μετακίνηση ή την αντιγραφή μιας περιοχής, τα σημεία αυτοματοποίησης παραμένουν μαζί της.

Διαγραφή μεμονωμένου σημείου αυτοματοποίησης

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Κάντε διπλό κλικ στο σημείο αυτοματοποίησης.

 • Επιλέξτε το σημείο αυτοματοποίησης και μετά πατήστε Delete.

Διαγραφή πολλών σημείων αυτοματοποίησης

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Επιλέξτε πολλά σημεία αυτοματοποίησης και μετά πατήστε Delete.

  Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξτε καμία περιοχή, διαφορετικά θα διαγραφούν και αυτές.

 • Επιλέξτε «Μείξη» > «Διαγραφή όλης της αυτοματοποίησης στο επιλεγμένο κανάλι».