Προβολή σημειογραφίας πλήρους σελίδας

Μπορείτε να προβάλλετε τη σημειογραφία ενός μαθήματος σε πλήρη οθόνη, προβολή δύο σελίδων, όπως ένα μουσικό βιβλίο ή «lead sheet». Σε ένα μάθημα κιθάρας, η προβολή πλήρους σελίδας εμφανίζει τυπική μουσική σημειογραφία και ταμπλατούρα (tablature), ενώ σε ένα μάθημα πιάνου εμφανίζει και τα δύο κλειδιά για πρίμα και μπάσα.

Κατά την αναπαραγωγή του μαθήματος, οι σελίδες προχωρούν αυτόματα. Όταν η κεφαλή αναπαραγωγής φτάσει στο τέλος της αριστερής σελίδας, η δεξιά σελίδα μετακινείται προς τα αριστερά και μια νέα σελίδα εμφανίζεται στα δεξιά.

Ενεργοποίηση σημειογραφίας πλήρους οθόνης

  • Κάντε κλικ στο κουμπί προβολής σημειογραφίας στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου μαθήματος και μετά επιλέξτε «Πλήρης σελίδα» στο αναδυόμενο μενού.

    Εικόνα. Επιλογή πλήρους σελίδας στο αναδυόμενο μενού «Σημειογραφία»

    Η επιλογή σημειογραφίας πλήρους σελίδας αποκρύπτει την περιοχή βίντεο και την κινούμενη ταστιέρα ή τα πλήκτρα. Η γραμμή ελέγχου και τα κουμπιά «Διαμόρφωση», «Μείκτης» και «Κουρδιστήρι» παραμένουν διαθέσιμα. Η σημειογραφία πλήρους οθόνης είναι διαθέσιμη στα κεφάλαια αναπαραγωγής και εξάσκησης, αλλά όχι στο κεφάλαιο εκμάθησης.

Αλλαγή σελίδων ενώ η αναπαραγωγή έχει διακοπεί

  • Κάντε κλικ στο αριστερό ή το δεξιό βέλος στις δύο πλευρές της προβολής πλήρους οθόνης.

    Εικόνα. Εμφάνιση μουσικής σημειογραφίας πλήρους οθόνης