Προβολή θεμάτων γλωσσαρίου

Τα μαθήματα μουσικής περιλαμβάνουν ένα γλωσσάριο που παρέχει γρήγορες πληροφορίες σχετικά με την κιθάρα, το πιάνο και γενικά θέματα μουσικής. Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, μπορείτε να ανατρέξετε γρήγορα σε έναν όρο στο γλωσσάριο και μετά να συνεχίσετε το μάθημα. Τα θέματα του γλωσσαρίου ενδέχεται να περιλαμβάνουν βίντεο, γραφικά ή κείμενο.

Τα θέματα του γλωσσαρίου περιλαμβάνουν:

 • Αρθρώσεις

 • Συγχορδίες και κλίμακες

 • Σημειογραφία κιθάρας

 • Θέση και στάση χεριού

 • Μουσική σημειογραφία

 • Νότες στην ταστιέρα (κιθάρα) και τα πλήκτρα (πιάνο)

 • Τρόποι παιξίματος pick και strum

 • Χρήση καποτάστου

Άνοιγμα γλωσσαρίου του μαθήματος μουσικής

 • Κάντε κλικ στο κουμπί «Γλωσσάριο» στην επάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου μαθήματος.

  Εικόνα. Κουμπί «Γλωσσάριο»

  Εμφανίζεται το γλωσσάριο και οι κατηγορίες των θεμάτων του.

  Εικόνα. Γλωσσάριο μαθήματος μουσικής

Προβολή θέματος γλωσσαρίου

 • Κάντε κλικ σε ένα από τα θέματα στη λίστα.

  Εάν εμφανιστεί μια λίστα υπο-θεμάτων, κάντε κλικ στο υπο-θέμα.

  Ανοίγει το θέμα του γλωσσαρίου. Η περιοχή πλοήγησης στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου εμφανίζει τη διαδρομή για το τρέχον θέμα. Εάν το θέμα περιλαμβάνει βίντεο, ξεκινά η αναπαραγωγή του.

  Εικόνα. Θέμα γλωσσαρίου

Επιλογή διαφορετικού θέματος γλωσσαρίου

 1. Στο περιοχή πλοήγησης κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ στο «Γλωσσάριο» για να επιστρέψετε στη λίστα θεμάτων του γλωσσαρίου.

  • Εάν τα θέματα είναι ορατά στην επάνω αριστερή πλευρά του παραθύρου, κάντε κλικ σε ένα θέμα για να δείτε τα υπο-θέματά του.

 2. Κάντε κλικ στο θέμα γλωσσαρίου που θέλετε να προβάλλετε.

Επιστροφή στο μάθημα

 • Κάντε κλικ στο αριστερό βέλος στην επάνω αριστερή γωνία του παράθυρου.

  Εικόνα. Κουμπί «Πίσω»