Λήψη επιπλέον Μαθημάτων μουσικής

Το GarageBand περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων μουσικής που σας διδάσκουν τα βασικά στοιχεία της κιθάρας και του πιάνου. Ένα μάθημα κιθάρας και ένα μάθημα πιάνου είναι προεγκατεστημένα στο Mac σας και μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη επιπρόσθετων μαθημάτων στο GarageBand. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε και να πραγματοποιήσετε λήψη μαθημάτων καλλιτεχνών, τα οποία περιλαμβάνουν τραγούδια που διδάσκονται από τους καλλιτέχνες που τα έκαναν διάσημα.

Μπορείτε να επιλέξετε επιπρόσθετα μαθήματα προς λήψη στην Επιλογή έργου. Μπορείτε να προεπισκοπήσετε τα μαθήματα καλλιτεχνών προτού τα αγοράσετε ή προτού πραγματοποιήσετε λήψη τους.

Λήψη επιπρόσθετων μαθημάτων

 1. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Νέο».

 2. Στην Επιλογή έργου, κάντε κλικ στο «Store μαθημάτων».

 3. Κάντε κλικ στα «Μαθήματα κιθάρας» ή στα «Μαθήματα πιάνου», ανάλογα με το όργανο που χρησιμοποιείτε.

  Τα μαθήματα που μπορείτε να λάβετε εμφανίζονται στην κύρια περιοχή του παραθύρου.

 4. Κάντε κλικ στην παράθεση ενός μαθήματος ή μιας σειράς μαθημάτων για να δείτε πληροφορίες για το συγκεκριμένο μάθημα ή τη συγκεκριμένη σειρά.

 5. Για λήψη ενός μαθήματος, κάντε κλικ στο κουμπί «Λήψη». Για τη λήψη μιας σειράς μαθημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί «Λήψη όλων».

  Ξεκινάει η λήψη του μαθήματος. Μια γραμμή προόδου εμφανίζει την κατάσταση της λήψης. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, κάντε διπλό κλικ στο μάθημα για να το ανοίξετε.

Αγορά και λήψη μαθημάτων καλλιτεχνών

 1. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Νέο».

 2. Στην Επιλογή έργου, κάντε κλικ στο «Store μαθημάτων».

 3. Κάντε κλικ στα «Μαθήματα καλλιτέχνη».

  Τα μαθήματα καλλιτεχνών για κιθάρα και πιάνο εμφανίζονται στην κύρια περιοχή του παραθύρου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση για να δείτε επιπλέον μαθήματα.

 4. Κάντε κλικ σε ένα μάθημα καλλιτέχνη για να δείτε τη σελίδα προεπισκόπησης του συγκεκριμένου μαθήματος.

 5. Στη σελίδα προεπισκόπησης. κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής για να ξεκινήσει η προεπισκόπηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα άλλα χειριστήρια για προσαρμογή της έντασης ήχου και για μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στην προεπισκόπηση.

 6. Για να αγοράσετε το μάθημα καλλιτέχνη, κάντε κλικ στο κουμπί «Αγορά τώρα» (εμφανίζει την τιμή) του μαθήματος.

 7. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Εάν έχετε συνδεθεί στο Store μαθημάτων, θα ξεκινήσει η λήψη του μαθήματος. Μια γραμμή προόδου υποδεικνύει την κατάσταση της λήψης. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, κάντε διπλό κλικ στο μάθημα για να το ανοίξετε.

  • Εάν δεν έχετε συνδεθεί, εισαγάγετε το Apple ID και το συνθηματικό σας στο παράθυρο «Σύνδεση» και μετά κάντε κλικ στη «Σύνδεση».

  • Εάν είστε νέος πελάτης, κάντε κλικ στη «Δημιουργία Apple ID τώρα», εισαγάγετε τα στοιχεία χρήστη σας, κάντε κλικ στη «Συνέχεια» και μετά εισαγάγετε τα στοιχεία πληρωμής και κάντε κλικ στην «Αγορά τώρα». Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας για αγορά μαθημάτων, αγορά εμπορευμάτων στο Apple Online Store και αγορά μέσων στο iTunes Store.

Παύση λήψης μαθήματος

 • Κάντε κλικ στο κουμπί παύσης στα δεξιά της γραμμής προόδου.

  Για να συνεχίσετε τη λήψη, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί παύσης.

Διαγραφή μαθήματος

 1. Επιλέξτε το μάθημα στην Επιλογή έργου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete.

 3. Κάντε κλικ στην «Αφαίρεση» στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται.

  Μπορείτε να διαγράψετε ένα μάθημα ενώ η λήψη του βρίσκεται σε εξέλιξη ή ενώ περιμένετε για την έναρξη της λήψης. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα μάθημα που είχατε λάβει κατά το παρελθόν.