Κούρδισμα της κιθάρας σας σε ένα μάθημα

Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος κιθάρας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουρδιστήρι για να ελέγξετε το κούρδισμα και να κουρδίσετε την κιθάρα σας, αν χρειάζεται. Εάν κάποιο μάθημα περιλαμβάνει εναλλακτικό κούρδισμα κιθάρας, το κουρδιστήρι προσαρμόζεται για να σας βοηθήσει να κουρδίσετε την κιθάρα σας σύμφωνα με το εναλλακτικό κούρδισμα.

Κούρδισμα της κιθάρας σε ένα μάθημα κιθάρας

 1. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε την κιθάρα σας. Εάν χρειαστεί, κάντε κλικ στη «Διαμόρφωση» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου μαθήματος και επιλέξτε την πηγή εισόδου για την κιθάρα σας.

 2. Κάντε κλικ στο «Κουρδιστήρι» στην επάνω δεξιά πλευρά του παραθύρου.

  Εικόνα. Κουμπί «Κουρδιστήρι»

  Το κουρδιστήρι εμφανίζεται στο κέντρο του παραθύρου.

  Εικόνα. Κουρδιστήρι μαθήματος μουσικής
 3. Κάντε κλικ σε μία από τις χορδές στην κινούμενη ταστιέρα για να την κουρδίσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο κάτω μέρος του κουρδιστηριού.

  Το όνομα της νότας εμφανίζεται στο κέντρο του κουρδιστηριού. Εάν η νότα είναι ξεκούρδιστη, το όνομα νότας εμφανίζεται κόκκινο και μέτρα σε κάθε πλευρά υποδεικνύουν εάν η νότα είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη.

  Εάν στο μάθημα χρησιμοποιείται εναλλακτικό κούρδισμα, οι νότες του κουρδίσματος εμφανίζονται πάνω από το κουρδιστήρι.

 4. Ρυθμίστε το κλειδί κουρδίσματος της χορδής της κιθάρας σας, συνεχίζοντας να παρακολουθείτε το κουρδιστήρι.

  Όταν η νότα είναι κουρδισμένη, το όνομα της νότας εμφανίζεται μπλε και δεν είναι αναμμένο κανένα μέτρο στο πλάι.

 5. Όταν ολοκληρώσετε το κούρδισμα, κάντε ξανά κλικ στο «Κουρδιστήρι» για να το κλείσετε.