Επιλογή της πηγής εισόδου για την κιθάρα σας

Προτού παίξετε ταυτόχρονα με το μάθημα κιθάρας, πρέπει να επιλέξετε την πηγή εισόδου για την κιθάρα σας στο παράθυρο «Διαμόρφωση».

Επιλογή της πηγής εισόδου για την κιθάρα σας

 1. Κάντε κλικ στη «Διαμόρφωση» στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου μαθήματος.

  Εικόνα. Κουμπί διαμόρφωσης
 2. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα στο αναδυόμενο μενού «Η συσκευή μου εισόδου» στην επάνω πλευρά του παραθύρου.

  Εικόνα. Παράθυρο διαμόρφωσης μαθήματος μουσικής
  • Εάν παίζετε ακουστική κιθάρα και χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο μικρόφωνο του υπολογιστή σας, επιλέξτε «Εσωτερικό μικρόφωνο».

  • Εάν η κιθάρα σας είναι συνδεδεμένη στη θύρα εισόδου ήχου του υπολογιστή σας, επιλέξτε «Είσοδος γραμμής».

  • Εάν η κιθάρα σας είναι συνδεδεμένη σε συσκευή που έχει συνδεθεί σε θύρα USB (ή εάν πραγματοποιείτε εγγραφή χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο που έχει συνδεθεί σε θύρα USB), επιλέξτε τη συσκευή.

  • Εάν η κιθάρα σας είναι συνδεδεμένη σε διεπαφή ήχου (ή εάν πραγματοποιείτε εγγραφή χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο που έχει συνδεθεί σε διεπαφή ήχου), επιλέξτε τον αριθμό καναλιού στη διεπαφή στην οποία είναι συνδεδεμένη η κιθάρα σας.

 3. Εάν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένο ή εξωτερικό μικρόφωνο, επιλέξτε «Απενεργοποίηση» στο αναδυόμενο μενού «Παρακολούθηση» για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση και να αποφύγετε την ανάδραση. Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά ή παίζετε ένα όργανο, επιλέξτε «Ενεργοποίηση».

  Εάν επιλέξετε «Ενεργοποίηση» στο αναδυόμενο μενού «Παρακολούθηση», ενδέχεται να προκληθεί ανεπιθύμητη ανάδραση. Εάν σημειωθεί ανάδραση, επιλέξτε «Απενεργοποίηση».

 4. Σύρετε το ρυθμιστικό «Επίπεδο εισόδου» για να καθορίσετε την ένταση ήχου εισόδου της κιθάρας σας, παρακολουθήστε τον μετρητή επιπέδου (τη λεπτή οριζόντια γραμμή πάνω από το ρυθμιστικό) για να βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου δεν είναι αρκετά υψηλή προκειμένου να προκαλέσει περικοπή (παραμόρφωση).

 5. Κάντε ξανά κλικ στη «Διαμόρφωση» για να επιστρέψετε στο μάθημα.