Επιβράδυνση ενός μαθήματος

Κατά το παίξιμο στα πλαίσια ενός μαθήματος, μπορείτε να θέλετε να το επιβραδύνετε για να μάθετε ένα δύσκολο απόσπασμα. Μπορείτε να επιβραδύνετε ένα μάθημα έως το μισό της αρχικής ταχύτητας και στη συνέχεια να αυξάνετε προοδευτικά την ταχύτητα καθώς εξασκείστε στο απόσπασμα, έως ότου μπορέσετε να το παίξετε σε κανονική ταχύτητα.

Αλλαγή της ταχύτητας ενός μαθήματος

  1. Σύρετε το ρυθμιστικό ταχύτητας στη γραμμή ελέγχου προς τα αριστερά για να επιβραδύνετε το μάθημα.

    Εικόνα. Ρυθμιστικό ταχύτητας
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του μαθήματος.

  3. Για να αυξήσετε την ταχύτητα του μαθήματος, σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.

    Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα ενός μαθήματος κατά την αναπαραγωγή του μαθήματος ή όταν το μάθημα έχει διακοπεί. Όταν ένα μάθημα αναπαράγεται σε χαμηλότερη ταχύτητα, δεν ακούγεται η φωνή του καθηγητή.