Εξάσκηση σε συγχορδίες κιθάρας

Τα μαθήματα μουσικής περιλαμβάνουν μια εξάσκηση συγχορδιών που σας επιτρέπει να εξασκείστε σε συγχορδίες κιθάρας. Στην εξάσκηση συγχορδιών, οι συγχορδίες είναι ομαδοποιημένες κατά μείζονα και ελάσσονα, καθώς και κατά το εάν βρίσκονται σε ανοικτή θέση ή συγχορδίες μπαρέ. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο συγχορδιών στις οποίες θέλετε να εξασκηθείτε.

Όταν επιλέξετε έναν τύπο συγχορδίας, οι συγχορδίες εμφανίζονται στο παράθυρο. Όταν παίξετε σωστά την πρώτη συγχορδία, μια επιπρόσθετη συγχορδία εμφανίζεται στα δεξιά. Μπορείτε να εξασκηθείτε στις συγχορδίες με τη σειρά που εμφανίζονται ή να επιλέξετε μια συγκεκριμένη συγχορδία για εξάσκηση. Ο δακτυλισμός της τρέχουσας συγχορδίας εμφανίζεται επίσης στην κινούμενη ταστιέρα.

Σημείωση: Προτού ξεκινήσετε μια ερμηνεία, βεβαιωθείτε ότι η κιθάρα σας είναι κουρδισμένη. ΟΙ ξεκούρδιστες νότες ή συγχορδίες θεωρούνται σφάλματα. Επίσης, εάν παίζετε ηλεκτρική κιθάρα, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου της κιθάρας δεν είναι υπερβολικά υψηλή ώστε να προκαλείται περικοπή. Οι περικομμένες νότες θεωρούνται σφάλματα.

Άνοιγμα της εξάσκησης συγχορδιών

 1. Επιλέξτε «Αρχείο» > «Νέο».

 2. Στην Επιλογή έργου, κάντε κλικ στα «Μαθήματα μουσικής».

 3. Κάντε διπλό κλικ στην «Εξάσκηση συγχορδιών».

  Εικόνα. Επιλογή έργου, επιλέγοντας «Εξάσκηση συγχορδιών»
 4. Επιλέξτε τον τύπο συγχορδιών στις οποίες θέλετε να εξασκηθείτε στο αναδυόμενο μενού «Εξάσκηση συγχορδιών» στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου.

  Εικόνα. Αναδυόμενο μενού «Εξάσκηση συγχορδιών»

  Οι συγχορδίες για τον επιλεγμένο τύπο εμφανίζονται στο παράθυρο. Ο δακτυλισμός της τρέχουσας συγχορδίας εμφανίζεται επίσης στην κινούμενη ταστιέρα.

Εξάσκηση σε συγχορδίες με την «Εξάσκηση συγχορδιών»

 • Παίξτε την τρέχουσα συγχορδία όπως εμφανίζεται στην εξάσκηση συγχορδιών.

  Εικόνα. Εξάσκηση συγχορδιών που εμφανίζει συγχορδίες εξάσκησης

  Όταν παίξετε σωστά την τρέχουσα συγχορδία, επισημαίνεται με πράσινο χρώμα και μια επιπρόσθετη συγχορδία εμφανίζεται στα δεξιά. Ο μετρητής ερμηνείας, ο οποίος βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της γραμμή ελέγχου, εμφανίζει τον διαθέσιμο χρόνο για το παίξιμο των συγχορδιών στην τρέχουσα ακολουθία.

 • Για να ξεκινήσετε ξανά την ακολουθία, κάντε κλικ στο κουμπί «Μετάβαση στην αρχή» στη γραμμή ελέγχου.

Επιλογή συγκεκριμένης συγχορδίας για εξάσκηση

 • Κάντε κλικ στο όνομα της συγχορδίας στη σειρά πάνω από τη γραμμή ελέγχου.

  Εικόνα. Εξάσκηση συγχορδιών που εμφανίζει συγχορδίες εξάσκησης

Διακοπή της τρέχουσας ακολουθίας

 • Κάντε κλικ στο κουμπί «Μετάβαση στην αρχή» (το τρίγωνο με κατεύθυνση προς τα αριστερά) στη γραμμή ελέγχου.

Έξοδος από την εξάσκηση συγχορδιών

 • Κάντε κλικ στο μικρό «x» στον γκρι κύκλο στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου.

  Κατά την έξοδο από την εξάσκηση συγχορδιών, επιστρέφετε στην Επιλογή έργου. Από την Επιλογή έργου μπορείτε να ανοίξετε ένα μάθημα ή ένα έργο στο GarageBand.