Εάν δεν ολοκληρώνεται η λήψη του μαθήματος

Εάν έχετε ξεκινήσει τη λήψη ενός ή περισσότερων μαθημάτων μουσικής, και η λήψη διακοπεί ή δεν ολοκληρωθεί, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα για την ολοκλήρωση της λήψης ή την εκ νέου λήψη του μαθήματός σας.

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα εάν δεν ολοκληρώνεται η λήψη του μαθήματος

  1. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου σας. Η σύνδεση δικτύου σας πρέπει να είναι ενεργή προκειμένου να ολοκληρωθεί η λήψη.

    Όταν επαληθεύσετε ότι η σύνδεση δικτύου σας είναι ενεργή, ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα.

  2. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το GarageBand. Εάν το GarageBand είναι ήδη κλειστό, κάντε κλικ στο εικονίδιό του για να το ανοίξετε. Εμφανίζεται μια ειδοποίηση που υποδεικνύει ότι η λήψη θα συνεχιστεί.

  3. Εάν το GarageBand είναι ανοιχτό αλλά η Επιλογή έργου δεν είναι ορατή, επιλέξτε «Αρχείο» > «Νέο» για να την ανοίξετε.

  4. Στην Επιλογή έργου, κάντε κλικ στα «Μαθήματα μουσικής» και μετά κάντε κλικ στο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία για να συνεχιστεί η λήψη.

  5. Εάν η ολοκλήρωση της λήψης συνεχίζει να μην είναι δυνατή, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό, μεταβείτε στη διεύθυνση http://store.apple.com και κάντε κλικ στη «Βοήθεια». Στη σελίδα βοήθειας, ανατρέξτε στην περιοχή Downloadable Software Purchases (Αγορές λογισμικού με δυνατότητα λήψης) για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο νέας λήψης του μαθήματός σας.