Δείτε πόσο καλά παίξατε σε ένα μάθημα

Τα μαθήματα GarageBand περιλαμβάνουν μια λειτουργία «Πώς έπαιξα» που σας δείχνει ποιες νότες ή συγχορδίες παίζετε σωστά και ποιες νότες παίζετε λάθος ή εκτός χρόνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «Πώς έπαιξα» για ολόκληρο το κεφάλαιο Αναπαραγωγή ή για μόνο για ένα μέρος του κεφαλαίου.

Εικόνα. Μάθημα που εμφανίζει τα αποτελέσματα αξιολόγησης

Στην περιοχή σημειογραφίας, διαφορετικά χρώματα εμφανίζουν το πώς παίζετε:

 • Οι νότες και οι συγχορδίες που παίζετε σωστά αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα καθώς τις παίζετε.

 • Περιοχές με λάθος νότες εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Σε μαθήματα πιάνου, οι λανθασμένες νότες εμφανίζονται επίσης με κόκκινο χρώμα.

 • Οι περιοχές όπου οι νότες παίζοντας εκτός χρόνου εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα. Σε μαθήματα πιάνου, οι εκτός χρόνου νότες εμφανίζονται επίσης με κίτρινο χρώμα.

Ενώ παίζετε, η σειρά πάνω από τη γραμμή ελέγχου εμφανίζει τις περιοχές που παίξετε σωστά ως πράσινες, τις περιοχές με λανθασμένες νότες ως κόκκινες και τις περιοχές με σφάλματα συγχρονισμού ως ανοικτές πράσινες.

Ο μετρητής ερμηνείας που βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου μαθήματος δείχνει με πόση ακρίβεια παίξατε τα τελευταία τέσσερα μέτρα: όσο μεγαλύτερη ακρίβεια είχε το παίξιμό σας, τόσο περισσότεροι δακτύλιοι θα εμφανίζονται με πράσινο χρώμα στον μετρητή ερμηνείας. Όταν παίζετε μια λανθασμένη ή εκτός χρόνου νότα, ο εξωτερικός δακτύλιος εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Ο αριθμός δίπλα στον μετρητή ερμηνείας εμφανίζει το γενικό ποσοστό νοτών που έχετε παίξει σωστά στο μάθημα.

Εικόνα. Μετρητής ερμηνείας μαθήματος μουσικής

Όταν τελειώσετε το παίξιμο, μπορείτε να ελέγξετε και να εξασκηθείτε σε τυχόν προβληματικές περιοχές του μαθήματος. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια περιοχή στη σειρά πάνω από τη γραμμή ελέγχου για να εξετάσετε γρήγορα το πώς παίξατε στο συγκεκριμένο κομμάτι του μαθήματος, ενώ παράλληλα μπορείτε να αποκρύψετε τα σφάλματά σας και να αποκόψετε τον ήχο της ερμηνείας «Πώς έπαιξα» κατά την εξάσκηση στο μάθημα.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στη σειρά πλοήγησης πάνω από τη γραμμή ελέγχου ή να επιλέξετε μια περιοχή που περιέχει σφάλματα στην προβολή σημειογραφίας προκειμένου να εξασκηθείτε στο συγκεκριμένο μέρος του μαθήματος. Όταν κάνετε κλικ σε μια περιοχή που περιέχει σφάλματα στη σημειογραφία, η κυκλική περιοχή ενεργοποιείται και ορίζεται σε μια περιοχή που περιέχει το σφάλμα.

Σημείωση: Προτού ξεκινήσετε μια ερμηνεία, βεβαιωθείτε ότι η κιθάρα σας είναι κουρδισμένη. ΟΙ ξεκούρδιστες νότες ή συγχορδίες θεωρούνται σφάλματα. Επίσης, εάν παίζετε ηλεκτρική κιθάρα, βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου της κιθάρας δεν είναι υπερβολικά υψηλή ώστε να προκαλείται περικοπή. Οι περικομμένες νότες θεωρούνται σφάλματα.

Έναρξη χρήσης του «Πώς έπαιξα»

 1. Εάν εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκεστε στο κεφάλαιο «Αναπαραγωγή», τοποθετήστε τον δείκτη στην αριστερή πλευρά της περιοχής βίντεο και κάντε κλικ στην «Αναπαραγωγή».

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής (τον κόκκινο κύκλο) στη γραμμή ελέγχου.

  Εικόνα. Κουμπί εγγραφής
 3. Μετά τη μέτρηση εισόδου, ξεκινήστε να παίζετε.

Διακοπή χρήσης του «Πώς έπαιξα»

 • Κάντε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής (το τρίγωνο με κατεύθυνση προς τα δεξιά) στη γραμμή ελέγχου.

  Εικόνα. Κουμπί αναπαραγωγής

Έλεγχος μέρους της ερμηνείας σας

 • Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ σε μια περιοχή στη σειρά πλοήγησης πάνω από τη γραμμή ελέγχου για να μεταβείτε στο συγκεκριμένο τμήμα της ερμηνείας.

   Εικόνα. Σειρά αξιολόγησης μαθήματος μουσικής
  • Κάντε κλικ στην περιοχή σημειογραφίας στο σημείο που θέλετε να ελέγξετε. Οι κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν περιοχές με λανθασμένες νότες και οι κίτρινες γραμμές υποδεικνύουν περιοχές με σφάλματα χρονισμού.

Απόκρυψη των σφαλμάτων και αποκοπή ήχου της ερμηνείας σας

 • Κάντε κλικ στο κουμπί «Τα αποτελέσματά μου» στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου μαθήματος.

  Η απενεργοποίηση της επιλογής «Τα αποτελέσματά μου» αποκόπτει τον ήχο της ερμηνείας «Πώς έπαιξα» και αποκρύπτει τα σφάλματα στην περιοχή σημειογραφίας και στη σειρά πάνω από τη γραμμή ελέγχου.

  Για την εμφάνιση των σφαλμάτων σας και την κατάργηση της σίγασης, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί «Τα αποτελέσματά μου».